PROF. UR DR HAB. KRYSTYNA LEŚNIAK-MOCZUK

Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk
Postaw na .Nowoczesną!
25 października głosując na listę nr 8 .Nowoczesna, pozycja 7 dajesz mi szansę wykorzystać moje doświadczenie społecznika w budowaniu więzi, integracji na rzecz dobra wspólnego nas wszystkich.
Okręg 23 (powiaty: dębicki, rzeszowski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, tarnobrzeski, stalowowolski, miasta: Rzeszów, Tarnobrzeg).
Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk – socjolog w Uniwersytecie Rzeszowskim, autorka 274 publikacji, w tym 9 książek. Studia ukończyła w 1982 r. w UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie. W 1996 r. w UŚ w Katowicach uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, a w 2013 w KUL w Lublinie – stopień naukowy doktora habilitowanego. Działacz społeczny na rzecz miasta Rzeszowa i regionu w Towarzystwie Przyjaciół Rzeszowa, Stowarzyszeniu Krystyn Podkarpackich, Europejskiej Unii Kobiet. Wiceprzewodnicząca oddziału wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Laureatka konkursów: „Miss Krystynki 2013”, „Miss Aktywności 2014” oraz „Kobieta Przedsiębiorcza 2015” Region Rzeszów.