Program PFRON pn. Dostępne mieszkanie “Samodzielność – Aktywność – Mobilność”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do skorzystania z programu skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Beneficjentem programu może być osoba którą:

  • ograniczają bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jest w stanie samodzielne wyjść na zewnątrz,
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • nie ukończyła 65 roku życia,

Składająć wniosek uprawniona osoba może uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/

– Wniosek należy złożyć w dowolnym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu