Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1w Rzeszowie wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszów zaprasza do prowadzonego w okresie 5.10.2022 r. – 20.12.2022 r. (lub do wyczerpania limitu) programu polityki zdrowotnej pn.:

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku 65 lat i więcej oraz z grup podwyższonego ryzyka na lata 2020-2024”

osoby w wieku 65 lat i więcej oraz dzieci w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia i dorośli w wieku poniżej 65 roku życia z chorobą przewlekłą i/lub niedoborami odporności (konieczne zaświadczenie od lekarza prowadzącego pacjenta), posiadające obywatelstwo polskie/status uchodźcy UKR, zameldowane na stałe lub czasowo na terenie miasta Rzeszowa, a także pensjonariuszy domów pomocy społecznej i pacjentów zakładów opiekuńczo leczniczych/opieki długoterminowej zlokalizowanych na terenie Rzeszowa.

https://www.youtube.com/embed/DaUbS9ca4rU
Materiał wideo

O istotności szczepień, zagrożeniach, przyczynach oraz jak ważna jest profilaktyka grypy mówią:

– lek. K. Bońkowski – Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie;

– dr n. med. M. Sienicki – Ordynator Klinicznego Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie;

– lek. M. Kusz – lekarz Klinicznego Oddziału Pediatryczno – Pulmonologicznego Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie;

– lek. J. Kluz – Zawadzka – Konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii.Program realizowany jest:

Przychodnia Specjalistyczna Nr 1, ul. Hetmańska 21:                             Poradnia Diabetologiczna (pok. 210) tel. 17 853 52 81 do 84, wew. 318 poniedziałek w godz.: 12.00 – 14.00 wtorek – piątek w godz.: 8.00 – 11.00
Poradnia Laryngologiczna (pok. 217) tel. 17 853 52 81 do 84, wew. 342  poniedziałek, środa – piątek w godz.: 8.00 – 12.00 wtorek w godz.: 11.00 – 16.00
Przychodnia Specjalistyczna Nr 2, ul. Lubelska 6: Poradnia Pulmonologiczna (pok. 12) tel. 17 861 18 71 do 72, wew. 305 poniedziałek, środa w godz.: 11.30 – 12.30 wtorek, czwartek w godz.: 17.00 – 18.00 piątek w godz.: 12.30 – 13.30
Przychodnia POZ Nr 5, ul. Hoffmanowej 8a:Punkt szczepień (pok. 124), Gabinet zabiegowy (pok. 121), Gabinet lekarski (pok. 118, 119, 120, 122, 123, 125) tel. 17 853 80 51 do 54, wew. 228 poniedziałek – piątek w godz.: 8.00 – 18.00
Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Rycerska 4:Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej tel. 17 861 10 31 do 37 wew. 402 (po godz. 13.00) poniedziałek – piątek w godz.: 9.00 – 13.00

Informacje i odpowiedzi na ewentualne pytania dot. ww. Programu będą udzielane pod nr tel.: 17 853 59 73

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja

Grafika promująca program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 65 lat i więcej oraz z grup podwyższonego ryzyka.

Załączniki:

Grafika promująca program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 65 lat i więcej oraz z grup podwyższonego ryzyka.