Projekt socjalny pn. Edukacyjny czerwiec –„ Nie jesteś sam”

Od dnia 12 czerwca 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa Wydziałem Edukacji realizuje Projekt socjalny pn. Edukacyjny czerwiec –„ Nie jesteś sam”.

Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Od dnia 12 czerwca 2023 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.30 do 15.30 są dostępni w placówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Rzeszowa i  prowadzą działania informacyjno – edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odbiorcami będą dzieci, młodzież i ich rodzice a także kadra pedagogiczna.