Przebudowa ul. Warszawskiej w Rzeszowie – ważna zmiana w organizacji ruchu

Dzięki wartej ponad 33 mln zł przebudowie ulica Warszawska na całej długości będzie miała po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach. W poniedziałek, 5 czerwca,  rozpoczyna się ważny etap tego zadania  – przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Myśliwskiej.

Przebudowa ul. Warszawskiej jest jedną z największych inwestycji trwających obecnie w Rzeszowie. Jej zakres obejmuje rozbudowę do czterech pasów około kilometrowego odcinka drogi, od wysokości skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy Rzeszowa. Częścią tego przedsięwzięcia jest także rozbudowa skrzyżowań i dróg podporządkowanych do ul. Warszawskiej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską, rozbudowa odcinków ulic: Myśliwskiej, Łowieckiej i Bażantowej. Zadanie obejmuje także budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Kolejny ważny etap inwestycji

Przebudowa rozpoczęła się latem 2022 r.Zadanie realizuje wybrana w przetargu firma – Strabag. Wykonawca na odcinku granicy Rzeszowa do skrzyżowania z ul. Łowiecką wykonał już korytowanie pod konstrukcje nowej jezdni po stronie lewej, ułożona została także warstwa ulepszonego podłoża, warstwa mrozoochronna wraz z podbudową z kruszywa. Z kolei na odcinku od ul. Łowieckiej do ul. Bażantowej również zostało wykonane korytowanie pod konstrukcje nowej jezdni wraz z wzmocnieniem podłoża. Trwają prace związane z przebudową infrastruktury technicznej: elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, sanitarnej.

W przyszłym tygodniu (5 czerwca) rozpocznie się ważny etap inwestycji – roboty na przejeździe kolejowo – drogowym na ul. Myśliwskiej. Będą one polegały na wykonaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, poszerzeniu przejazdu kolejowego wraz z przebudową przepustu i odtworzeniem konstrukcji drogowej.

Zmiany od poniedziałku

W związku z tymi robotami od poniedziałku (5 czerwca) zostanie zamknięty przejazd przez ul. Myśliwską. Roboty w zakresie sterowania ruchem kolejowym i towarzyszące im prace mogą potrwać do 20 czerwca br. Jeśli podczas ich trwania nie wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności termin zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu ul. Myśliwskiej może zostać skrócony do 14 czerwca.

Zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu roboty w zakresie sterowania ruchem kolejowym będą trwać od  5 czerwca do 20 czerwca br., jednak w przypadku braku nieprzewidzianych okoliczności Wykonawca zakończy prace na przedmiotowym przejeździe do 13 czerwca 2023r., gdzie zostanie przywrócony przejazd ulicą Myśliwską.

W czasie zamknięcia przejazdu przez ul. Myśliwską (w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Warszawską) kierowcy chcący wyjechać z osiedli Miłocin Św. Huberta, Pogwizdów Nowy na ul. Warszawską lub też dojechać od strony ul. Warszawskiej do swoich osiedli będą musieli korzystać z objazdów. Główny został wyznaczony drogami powiatowymi przez Rudną Małą oraz Rudną Wielką. Inny będzie biegł ulicą Borową oraz ulicami Chmajówka i Łąkowa.

Koszt przebudowy ul. Warszawskiej to  33, 5 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec 2023 r. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiana tras autobusów komunikacji miejskiej

W związku z czasowym zamknięciem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Myśliwskiej Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie od 5 czerwca wprowadza zmiany w trasach przejazdów autobusów. Plan objazdów będzie wyglądał następująco;

  • Linia nr 8: kursy realizowane do Rudnej Wielkiej zostają skrócone do przystanku Warszawska / Łowiecka 10;
  • Linia nr 8: kursy realizowane z Rudnej Wielkiej będą realizowane od przystanku Warszawska / Myśliwska 09 (z pominięciem przystanków w Rudnej Wielkiej oraz na ulicach Pogwizdowskiej i Myśliwskiej;
  • Linia nr 20: kursy do Bratkowic będą realizowane do przystanku Warszawska / Borowa 08 bez zmian następnie Warszawska / Łowiecka 10, Rudna Wielka szkoła 01, Rudna Wielka I 01, dalej bez zmian;
  • Linia nr 20: kursy do Bardowskiego będą realizowane do przystanku Rudna Wielka Dom Ludowy 20 bez zmian następnie Rudna Wielka szkoła 02, Warszawska / Myśliwska 09 i dalej bez zmian.
  • Linia nr 57: zostanie zawieszona;
  • Na czas objazdów zostanie uruchomiona linia zastępcza na trasie:

Myśliwska sklep (przystanek tymczasowy)

Myśliwska / Św. Huberta 02

Myśliwska / Pogwizdowska 04

Myśliwska / Kameliowa 06

Myśliwska / Oliwkowa 08

Pogwizdowska 05

Pogwizdowska szkoła 03

Pogwizdowska OSP 01

Myśliwska / Pogwizdowska 03

Myśliwska / Św. Huberta 01

Myśliwska sklep (przystanek tymczasowy)

Na odcinku Warszawska / Łowiecka 10 – Rudna Wielka szkoła 01 oraz Rudna Wielka szkoła 02 –Warszawska / Myśliwska 09 nie obowiązują przystanki tymczasowe. Godziny odjazdów z przystanków początkowych pozostają bez zmian.

W załączniku szczegółowy rozkład jazdy linii zastępczej.

ul. Warszawska w Rzeszowie – przebudowa,fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Warszawska w Rzeszowie – przebudowa,fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Warszawska w Rzeszowie – przebudowa,fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Warszawska w Rzeszowie – przebudowa,fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Warszawska w Rzeszowiie – objazd

Załączniki:

ul. Warszawska w Rzeszowie – przebudowa,fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Warszawska w Rzeszowiie – objazd