Przejazd przez tory na ul. Myśliwskiej przebudowany

W piątek po godz. 18 kierowcy będą mogli już korzystać z przebudowanego przejazdu przez tory na ul. Myśliwskiej w Rzeszowie. Inwestycję udało się zakończyć szybciej niż pierwotnie zakładano.

Przebudowa przejazdu była częścią dużej inwestycji – rozbudowy ok. kilometrowego odcinka ulicy Warszawskiej, który po zakończeniu prac będzie miał cztery pasy ruchu, nowe chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie, kanalizację deszczową.

Prace na przejeździe kolejowym na ul. Myśliwskiej rozpoczęły się 5 czerwca. Od tego dnia mieszkańcy osiedli Pogwizdów Nowy i Miłocin Św. Huberta musieli korzystać z objazdów. Roboty polegały m.in. na wykonaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, poszerzeniu przejazdu kolejowego wraz z przebudową przepustu i odtworzeniem konstrukcji drogowej. Pierwotnie prace miały trwać do 20 czerwca, ale udało się je zakończyć szybciej. Z przejazdu na ul. Myśliwskiej kierowcy będą mogli znów korzystać od dziś (piątek, 16 czerwca), od godz. 18.

Autobusy komunikacji miejskiej na swoje zwyczajowe trasy powrócą w sobotę.

Koszt przebudowy ul. Warszawskiej to  33,5 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec 2023 r. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.