Ruszył nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla

Od dzisiaj mieszkańcy Rzeszowa mogą składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. W cenie 1980 zł brutto za tonę będzie go dystrybuować Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Program jest skierowany do gospodarstw domowych. Miasto będzie rozprowadzać węgiel, który kupi od jednej ze spółek Skarbu Państwa. Umowa na dostarczenie surowca nie została jeszcze podpisana, ale Urząd Miasta Rzeszowa rozpoczyna już nabór wniosków o możliwość zakupu paliwa przez mieszkańców.

Wnioski można składać do 2 grudnia, a taka możliwość przysługuje osobom fizycznym które:
– zamieszkują w gospodarstwie domowym położonym na terenie Rzeszowa,
– są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
– nie kupiły dotychczas węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony.

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Langiewicza 15, w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w galeriach handlowych oraz Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w budynkach Urzędu przy ul. Ofiar Getta 7 i Okrzei 1 (w godzinach pracy urzędu).

Dokument można także przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Klimatu i Środowiska, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów. Trzecia możliwość to złożenie wniosku za pomocą ePUAP (wniosek musi być wówczas opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Formularz wniosku o zakup węgla dostępny jest pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/2705-dystrybucja-wegla.html

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. W przypadku błędów lub braku wymaganych informacji wnioskodawca zostanie wezwany do poprawy lub ich uzupełnienia. Uwaga! Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wyniku weryfikacji drogą wskazaną we wniosku. W przypadku pozytywnej weryfikacji dane wnioskodawcy zostaną przekazane do MPGK Rzeszów, spółki gminnej prowadzącej sprzedaż węgla w imieniu Miasta Rzeszowa. Pracownicy spółki skontaktują się z wnioskodawcą celem umówienia terminu odbioru węgla.

Ważne informacje:
– złożenie wniosku jest bezpłatne,
– koszt węgla 1980 zł brutto za tonę nie obejmuje kosztów transportu,
– będzie można skorzystać z usługi przewozu węgla ze składu węglowego,
– węgiel można odebrać samodzielnie (osobiście lub przez osobę upoważnioną wskazaną we wniosku) własnym środkiem transportu,
– za węgiel będzie można zapłacić gotówką lub kartą przy odbiorze surowca ze składu,

– wnioskodawca, będący osobą fizyczną zamieszkującą w gospodarstwie domowym położonym na terenie Rzeszowa nie może zakupić węgla w preferencyjnych cenach na terenie gminy innej, niż Gmina Miasto Rzeszów,

Uwaga! Uruchomienie sprzedaży węgla będzie uzależnione od otrzymania surowca od wyznaczonych spółek rządowych. Także one będą gwarantem jego jakości.