Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok wystartował

9,4 mln zł to kwota przeznaczona na realizację zadań w przyszłorocznym Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Zgłaszanie propozycji zadań rozpoczęło się dzisiaj i potrwa do 21 lipca.

Budżet obywatelski jest realizowany w Rzeszowie od 2014 roku. W tym czasie jego kwota wzrosła z 5 mln zł, do ponad 9,4 mln zł przewidzianych na realizację zadań w przyszłym roku. W ciągu ostatnich 7 lat z RBO wykonano aż 262 inwestycje, a miasto rozpoczęło właśnie ich oznaczanie specjalnymi tabliczkami. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli łatwiej zweryfikować skuteczność swoich działań.

– Zaangażowanie mieszkańców w działania związane z RBO to najlepszy dowód na to, że chcą aktywnie uczestniczyć w rozwoju miasta. Rzeszowski Budżet Obywatelski to znakomita forma angażowania lokalnej społeczności w życie miasta, zarówno w kwestii zadań ogólnomiejskich, jak i osiedlowych. Sami mieszkańcy proponują, czego im potrzeba najbardziej, a następnie spośród zaproponowanych przez siebie zadań wybierają najpilniejsze – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Procedura Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok rozpoczęła się dzisiaj. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa harmonogram prac wygląda następująco:

– zgłaszanie projektów – od 4 do 21 lipca,

– weryfikacja zgłoszonych projektów – od 24 lipca do 18 sierpnia,

– sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania – 21 sierpnia,

– składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania – do 28 sierpnia,

– głosowanie – od 8 września do 8 października,

– publikacja wyników głosowania – 13 października.

Jednocześnie miasto uruchamia nową stronę internetową, pod adresem takim jak w ubiegłym roku: www.rbo.erzeszow.pl

– Jest bardziej czytelna, przejrzysta, wygodniejsza w obsłudze dla mieszkańców. I to co bardzo istotne, jest na niej umieszczony „cennik działań”. Teraz osoby zgłaszające projekt są w stanie sprawdzić ile te działania rzeczywiście będą kosztowały. Np. posadzenie drzewa, postawienie ławki, wiaty kosza na śmieci itp. Do tej pory często zgłaszane projekty często przewyższały założony budżet, co sprawiało, że były odkładane. Teraz ten cennik pozwoli urealnić koszty zadań – mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Jolanta Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa przekonuje, że większe zadania można realizować etapami, a znakomitym przykładem takiego działania jest park pomiędzy SP 18 a ulicami Bł. Karoliny, Wołyńską i Czudecką.

– W pierwszym etapie realizacji wykonano alejki z nawierzchnią z betonu architektonicznego szczotkowanego. Prowadzą zygzakami przez całość parku łącząc ul. Bł. Karoliny i ul. Czudecką. Stanowią one też przejście – skrót pomiędzy żłobkiem Karolinka a szkołą. Następnie wybudowano tu place zabaw, oświetlenie, odwodnienie, nasadzono zieleń i ustawiono elementy małej architektury. W ramach części edukacyjnej wykonano klasę terenową oraz zagajnik z kostkami wiedzy, a w ramach części rekreacyjnej wykonano plac zabaw przy klasie terenowej, ścieżkę zdrowia oraz dwuosobową tyrolkę – wylicza Jolanta Kaźmierczak.

W 2023 roku zagospodarowanie parku będzie kontynuowane i zaplanowano tutaj m.in. ogrodzenie placu zabaw przy ul. Czudeckiej, montaż żagla zacieniającego, ławek, nasadzenie 25 drzew, 22 krzewów, a także ponad tysiąca bylin i traw ozdobnych. 

Rzeszowski Budżet Obywatelski na przyszły rok będzie realizowany w trzech kategoriach zadań:

– do kategorii I (budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej) należy jeden projekt, który ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokaja potrzeby mieszkańców miasta, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, a jego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 2 000 000 zł),

do kategorii II (budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej) należą projekty, które będą realizowane na terenie jednego osiedla, na które przeznacza się kwotę 6 400 000 zł, a wartość szacunkowa jednego projektu nie przekracza kwoty 400 000 zł.

do kategorii III (działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym) należą projekty, na które przeznacza się kwotę 1 000 000 zł, a wartość szacunkowa jednego projektu nie przekracza kwoty 50 000 zł.

– Zgodnie z harmonogramem propozycje zadań można już zgłaszać. Dla mieszkańców, którzy potrzebują pomocy w przygotowaniu wniosku, lub mają inne pytania dotyczące RBO zaplanowaliśmy dwa dyżury, podczas których udzielimy pomocy. W dniach 10 oraz 17 lipca, w godzinach od 16:00 do 18:00 w Urban Lab będą czekać członkowie komisji ds. RBO – mówi Robert Walawender, przewodniczący komisji, miejski radny.

– Zachęcam wszystkich do oddawania głosów i zgłaszania projektów. Budżet obywatelski to takie uosobienie demokracji. Każdy mieszkaniec ma bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w jego najbliższym otoczeniu i sam może decydować, na co będą wydane pieniądze. A nasz park to najlepszy dowód na to, że sukcesywnie wspólnymi siłami można zrealizować nawet większe projekty, które służą całemu osiedlu – mówi Waldemar Wilk – zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Franciszka Kotuli w Rzeszowie, inicjator projektu „Urządzenie parku miejskiego w rejonie SP 18 przy ul. Bł. Karoliny”.

Konferencja prasowa dotycząca Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2024, fot.Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa