Spotkanie z przyszłymi przedsiębiorcami w Centrum Wsparcia dla Uchodźców UNHCR

W dniu 09.03.2023 r. w Centrum Wsparcia dla Uchodźców UNHCR w Rzeszowie pracownicy Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa spotkali się z przyszłymi przedsiębiorcami.

Tematyką było zakładanie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy. Zostały omówione kwestie legalnego pobytu w Polsce. Przedstawiono instrukcję wypełniania wniosku CEIDG – 1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami dotyczącymi zobowiązań względem instytucji takich jak: ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy oraz Urząd Statystyczny.

Spotkanie w Centrum Wsparcia dla Uchodźców UNHCR w Rzeszowie