Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Rzeszów przyjazny dla kobiet z Ukrainy”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Rzeszów przyjazny dla kobiet z Ukrainy” w ramach projektu „Fundusz Solidarności dla Ukrainy”. Wsparciem w ramach zadania zostanie objętych 25 kobiet z Ukrainy w  wieku od 18 do 60 lat, które z powodu wojny przyjechały do Rzeszowa i w nim zamieszkują.

W ramach zadania przewidziano wsparcie w postaci:

 • kursy języka polskiego,
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, materiały szkoleniowe, wsparcie tłumacza w czasie realizacji poszczególnych form wsparcia.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Biuro projektu

 1. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

Tel. 661 113 291

Poczta email: elzbieta@procarpathia.pl

______________________________________________________________

Асоціація розвитку та промоції Підкарпаття «Pro Carpathia» реалізує публічне завдання «Ряшів дружній до жінок з України» в рамках проєкту «Фонд солідарності для України». Підтримкою в рамках публічного завдання будуть охоплені 25 жінок з України у віці від 18 до 60 років, які прибули та проживають в Ряшеві через військові дії.

В рамках завдання надається підтримка у вигляді:

 • Курси польської мови;
 • Індивідуальні та групові кар’єрні консультації;
 • Курси для підвищення кваліфікації/компетенцій;
 • Психологічну підтримку;
 • Супровідну підтримку: компенсація витрат за проїзд, компенсація витрат за догляд над залежною особою, навчальні матеріали, підтримка перекладача.

Участь у проекті БЕЗКОШТОВНА.

Офіс проєкту:

вул. Ринок 16/1, 35-064 Ряшів

Тел.: 661 113 291

Електронна пошта: elzbieta@procarpathia.pl