Światowy Dzień Walki z Depresją – dyżury telefoniczne

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która staje się obecnie jedną z najbardziej powszechnych. Często cierpią na nią dorosłe osoby, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie, jeszcze częściej dzieci, których udziałem było to traumatycznego doświadczenie. Dlatego też tego dnia  Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 organizuje  telefoniczny dyżur specjalistów, tak aby ułatwić osobom zmagających się z depresją uzyskanie właściwej pomocy.

Pomimo, że o depresji mówi się od dawna i coraz więcej osób na nią cierpi, nadal bagatelizowane są jej objawy, a podjęcie leczenia w wielu środowiskach uznawane jest za wstydliwe. Osoby dorosłe, które jeszcze w dzieciństwie doznały przemocy seksualnej i wydawałoby poradziły sobie z jej skutkami mogą po wielu latach nie łączyć objawów np. obniżonego nastroju, myśli samobójczych  z tamtymi zdarzeniami. Z kolei rodzice często nie mają świadomości, że depresja ich dzieci może być między innymi objawem wykorzystania seksualnego. Na depresję mogą cierpieć również osoby najbliższe skrzywdzonemu seksualnie dziecku, które nie radzą sobie z poczuciem winy, żalem, bezsilnością. Do tych wszystkich osób kierujemy zaproszenie do poufnej rozmowy, którą mogą przeprowadzić z psychologiem, edukatorem seksualnym i pedagogiem dzwoniąc 23 lutego w godz. 10:00-16:00.

Dyżur psychologa pod numerem telefonu: 533-652-418

Dyżur edukatora seksualnego pod numerem telefonu: 533-648-227

Źródło: https://pkdp.gov.pl