Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu na temat zasad wypełniania ofert realizacji zadań publicznych składanych w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szkolenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej przy ul. Adama Matuszczaka 7A (Basen kryty) w dniu 14 grudnia 2023 r. (czwartek) w godzinach 15.00 – 18.00.

Prowadzący szkolenie: Andrzej Burnat – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Liczba miejsc jest ograniczona (50 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc, Urząd Miasta Rzeszowa zorganizuje dodatkowe szkolenie w I kwartale 2024 r.

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny: https://forms.office.com/e/RJZAKqCAV3

Obowiązuje zasada: 1 organizacja – 1 osoba.