TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RZESZOWA KLUB PAMIECI LUDOBÓJSTWA WOŁYŃSKIEGO I MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ

MINISTERSTWO KULTURY DEMONSTRUJE SWOJA PRZYJAŹN Z BANEDEROWCAMI  Z ŁUCKA I STANISŁAWOWA PRZED 71 ROCZNICĄ  “Wołyńskiego Ludobójstwa’  .Organizatorzy  Stadionu Kultury zaprosili na konferencje  “Smart City|”       z  przyjacielską  wizytę  przedstawicieli władz miejskich  ŁUCKA I STANISŁAWOWA.
Kim są Ci goście?  Rada Miejska Łucka na Wołyniu przyjęła projekt uchwały “O Odezwie do prezydenta Ukrainy w sprawie przywrócenia historycznej sprawiedliwości i przywrócenia Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi pośmiertnych tytułów Bohaterów Ukrainy”.
Za uchwałą głosowało 30 radnych  Najwyższy Sąd Administracyjny stwierdził, że pozbawienie Bandery i Szuchewycza tytułów Bohatera Ukrainy było legalne. Roman Szuchewycz był dowódcą Ukraińskiej Powstańczej Armii – zbrojnego ramienia Organizacji Ukraińskiich Nacjonalistów – frakcji Bandery. Organizacje te odpowiedzialne są za ludobójstwo ponad 200 tysięcy Polaków na Kresach Wschodnich i w MAŁOPOLSCE  WSCHODNIEJ, Mer miasta Iwano-Frankowsk (dawny Stanisławów) domaga się nadania Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy oraz oficjalnego uznania przez państwo ukraińskie bojowników UPA. Mówił o tym 1 stycznia podczas obchodów 101. rocznicy urodzin Bandery.
 W Iwano-Frankowsku odbył się z tej okazji wiec i uroczysty pochód w czasie którego minutą ciszy uczczono pamięć Bandery, a później złożono kwiaty pod jego pomnikiem. Po zakończeniu wiecu duchowni odmówili okolicznościową modlitwę.ODCZYTANO ODEZWĘ
“Społeczność miasta Iwano-Frankiwska nie będzie usatysfakcjonowana, dopóki prowydnykowi OUN Stepanowi Banderze nie zostanie nadany tytuł Bohatera Ukrainy. Nie będzie usatysfakcjonowana, dopóki weterani Ukraińskiej Powstańczej Armii nie zostaną uznani na poziomie państwowym za bojowników o wolność Ukrainy.
Zdzisław Daraż