Trwa nabór kandydatów do Rzeszowskiej Rady Seniorów na kadencję 2024-2029

Do kandydowania na członków Rzeszowskiej Rady Seniorów zapraszamy aktywnych seniorów, którzy zechcą reprezentować osoby starsze mieszkające w Rzeszowie oraz brać czynny udział w pracach Rady na rzecz poprawy jakości życia seniorów.

Rzeszowska Rada Seniorów reprezentuje środowisko osób starszych oraz podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz uniwersytety trzeciego wieku, ma charakter konsultacyjny, doradczy i opiniotwórczy dla władz Miasta. Rzeszowska Rada Seniorów składa się z 15 osób starszych, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Rzeszowie.

Kandydatem na członka Rady może zostać:
•przedstawiciel osób starszych posiadający poparcie co najmniej 30 osób starszych,
•przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Nabór kandydatów prowadzony jest do 24 czerwca 2024 roku.

Formularze zgłoszeniowe dostępne w Wydziale Polityki Społecznej (ul. 3 Maja 13, pok. 210, 206) lub na stronie https://www.erzeszow.pl/pl/2528-rada-seniorow/101136-wybory-do-rzeszowskiej-rady-seniorow.html wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady należy dostarczyć do Urzędu Miasta Rzeszowa za pośrednictwem:
1) Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 13, pok. 201,
2) Punktu kancelaryjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12,
3) Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
4) Punktu Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno-Handlowym „Millenium Hall”, Al. Kopisto 1,
5) Punktu Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, Al. Rejtana 65,
6) Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44,
7) platformy ePUAP (jako załącznik do pisma ogólnego do podmiotu publicznego) na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa (Gminy Miasto Rzeszów) na platformie ePUAP: /umrz/SkrytkaESP.