Trwa przebudowa odcinka ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie

Obecnie prowadzona jest najtrudniejsza część inwestycji – wymiana gruntu, którego nośność jest zbyt słaba. Bez tej operacji przebudowa i poszerzenie odcinka ul. Wyspiańskiego nie byłoby możliwe.

Przebudowywany jest odcinek ul. Wyspiańskiego pomiędzy dojazdem do ronda im. Tomasza Stańki i parkingiem hipermarketu B1 a przebudowanym wcześniej odcinkiem biegnącym w kierunku ulicy Strzelniczej. Ul. Wyspiańskiego w tej części była bardzo wąska – miała tylko od 4 do 4,5 metra, co powodowało utrudnienia w poruszaniu się samochodów. Jezdnia, w ramach trwającej już inwestycji, zostanie tu poszerzona do 6 metrów, dzięki czemu zmieszczą się dwa pasy ruchu. Wzdłuż ulicy powstanie chodnik, wody opadowe z rowów przejmie tu nowa kanalizacja deszczowa. Częścią zadania jest także budowa nowego oświetlenia ulicy oraz przekładki i zabezpieczenie sieci podziemnych.

Przebudowywany odcinek nie jest długi – ma 134 metry, ale inwestycja nie jest łatwa ze względu na niską nośność gruntu i konieczność ich wymiany na całym odcinku. Wykonawca prac wymienił już grunt na odcinku ok. 100 metrów. Te prace są obecnie kontynuowane. Wcześniej prowadzone były roboty rozbiórkowe przepustów, nawierzchni bitumicznej. Wykonano już także studnie rewizyjne i studzienki ścieków. Rozbudowa ul. Wyspiańskiego będzie kosztować prawie 1,8 mln zł.

zdjęcie przedstawia przebudowę odcinka ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie,fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa