Twoja krew może uratować życie – akcja edukacyjna z Narodowym Funduszem Zdrowia

Krwi, mimo rozwoju medycyny i techniki nie da się wyprodukować. Jedynym źródłem jest zdrowy człowiek. Honorowy krwiodawca.

Dlaczego warto pomagać? Dlaczego warto dzielić się tym darem życia? Jak przygotować się do donacji ? – w ramach „Środy z Profilaktyką” – Narodowego Funduszu Zdrowia przsygotował akcję edukacyjną

Twoja krew może uratować życie

Krew jest potrzebna przez cały rok. Szczególnie potrzebują jej ofiary wypadków, pacjenci hematologiczni, onkologiczni oraz pacjenci poddawani operacjom.

Średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi. Do przeprowadzenia operacji serca potrzebnych jest 6 jednostek krwi, dla ofiar wypadku – 10 jednostek. Pacjent z chorobą nowotworową potrzebuje 8 x 450 ml na tydzień.


Krwi, nie da się wyprodukować, za to można się nią podzielić

Krew o grupie O Rh- może być przetoczona każdemu potrzebującemu. Ubytek krwi po donacji jest regenerowany przez organizm w ciągu 4 tygodni. Dzięki jednej donacji można uratować aż 3 życia.

O tym, kto może zostać dawcą krwi? Jak przygotować się do donacji? Co uwzględnić a co wykluczyć w naszej diecie? Jak zachować się po oddaniu krwi? Jakie uprawnienia przysługują Krwiodawcom? – Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował materiały edukacyjne „Środa z Profilaktyką”. Informacje są dostępne bezpłatnie na:

Jak przebiega donacja? Jak często można oddawać krew? Jak przechowywana jest krew i osocze? Dlaczego warto pomagać? Dlaczego warto dzielić się tym darem miłości?

Zachęcamy do obejrzenia i lektury materiałów edukacyjnych oraz szerokiej dystrybucji i informacji o cyklu NFZ „Środa z Profilaktyką