Ułatwienia dla rowerzystów na ul. Krzyżanowskiego

Na ul. Krzyżanowskiego w Rzeszowie rozpoczęła się budowa dwukierunkowego przejazdu rowerowego.

Budowa tego przejazdu jest jednym z postulatów, które zostały zgłoszone Konradowi Fijołkowi, prezydentowi Rzeszowa przez środowisko rowerowe. Prace już trwają. Ich zakres obejmuje m.in. rozebranie istniejących nawierzchni chodników z kostki, rozebranie krawężników, wykonanie koryt pod konstrukcję ścieżki rowerowej i pod konstrukcję nawierzchni jezdni, przestawienie dwóch słupów oświetleniowych, przesunięcie instalacji energetycznej, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika i jezdni. Budowa dwukierunkowego przejazdu rowerowego na ul. Krzyżanowskiego potrwa do końca lipca.

Kolejne tego typu inwestycje są już zaplanowane. Trwa przetarg na wybór firmy, która zaprojektuje i wybuduje przejazdy rowerowe na pięciu ważnych rzeszowskich skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną. Są to skrzyżowania:

– al. Witosa – ul. Wiktora – ul. Wyspiańskiego,

– al. Piłsudskiego – al. Cieplińskiego,

– al. Batalionów Chłopskich – ul. Przemysłowa,

– al. Batalionów Chłopskich – ul. Langiewicza,

– al. Powstańców Warszawy – ul. Hetmańska.

Przejazdy rowerowe na wspomnianych wyżej pięciu skrzyżowaniach mają być gotowe w przyszłym roku.