Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rzeszowa do realizacji w 2023 r.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rzeszowa do realizacji w 2023 r.

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że

w terminie od 17 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

odbędzie się nabór wniosków, o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rzeszowa, do realizacji w 2023 r.

Dotacją objęte są koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów na składowisku.

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Wydziale Klimatu i Środowiska oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa: www.rzeszow.pl

Wnioski należy składać w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod

nr tel. 17/875-41-83 oraz 17/875-41-86.

plakat informacyjny – Rzeszów bez azbestu

Załączniki: