Ważna zmiana na przebudowywanej ul. Warszawskiej w Rzeszowie

Konstrukcja jezdni wschodniej ulicy Warszawskiej jest już gotowa. Ułożona została na niej warstwa wiążąca nawierzchni. W związku z tym na przebudowywanym odcinku ulicy nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Zostanie wprowadzona w sobotę – 9 września. Od tego dnia ruch będzie odbywał się odcinkiem nowo wybudowanej jezdni. Z kolei zostanie zamknięty odcinek istniejącej jezdni (jezdnia zachodnia), na którym rozpocznie się przebudowa.

– Przebudowa ul. Warszawskiej jest jedną z największych inwestycji trwających obecnie w Rzeszowie. Jej zakres obejmuje rozbudowę do czterech pasów około kilometrowego odcinka drogi, od wysokości skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy Rzeszowa – przypomina Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. Częścią tego przedsięwzięcia jest także rozbudowa skrzyżowań i dróg podporządkowanych do ul. Warszawskiej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską, rozbudowa odcinków ulic: Myśliwskiej, Łowieckiej i Bażantowej. Zadanie obejmuje także budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Do chwili obecnej wykonawca – firma Starbag zakończyła budowę wspomnianej wyżej konstrukcji prawie kilometrowego odcinka jezdni wschodniej, wraz z podbudową i ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni. Wykonane m.in. zostały już także zatoki autobusowe, na których niedługo kładziona będzie nawierzchnia ścieralna z betonu cementowego. Zakończono roboty na przejeździe kolejowo – drogowym, polegające na wykonaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, poszerzeniu przejazdu wraz z przebudową przepustu i odtworzeniem konstrukcji drogowej. Trwają prace przy budowie ekranów dźwiękochłonnych.

Kontynuowane są roboty przy budowie ścieżki pieszo –  rowerowej po stronie lewej, gdzie wykonano całość konstrukcji w tym ułożono nawierzchnię ścieralną ścieżki. Poza tym trwają prace brukarskie przy budowie chodników oraz przy budowie konstrukcji jezdni ulicy Łowieckiej. Montowane są już także słupy oświetleniowe.

W najbliższym czasie kontynuowane będą także prace przy budowie kanalizacji deszczowej  – budowa przykanalików pod istniejącą jezdnią oraz przy budowie poszerzenia istniejącej jezdni.

Koszt przebudowy ul. Warszawskiej to 33,5 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec roku 2023 r.

zdjęcie przedstawia prace przebudowy ul. Warszawskiej w Rzeszowie,fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa