Wybory czas zacząć.

Zawsze staramy się wspierać nie tylko w wyborach, ale także poczynaniach podejmowanych w dobrze rozumianym interesie naszego urokliwego Rzeszowa i jego mieszkańców. Tak jest i tym razem. Do władz miejskich zdecydowało się kandydować kilkoro naszych wieloletnich członkiń i członków, zatem grzechem byłoby odmówić im naszego wsparcia.

Decydującym z punktu interesu miasta jest wybór prezydenta na nową kadencję. Będzie to niezwykle trudny i wymagający okres rządzenia. Z jednej strony nasze miasto stanowi swoiste okno na świat dla Ukrainy, a z drugiej tędy przebiega podstawowy szlak dla wszelkiego rodzaju pomocy, zaopatrzenia i wsparcia naszych walczących sąsiadów. Stąd też będzie zmierzał znaczący potencjał dla odbudowującej się Ukrainy. Rzeszów stał się swoistą światową stolicą w tych sprawach. Wielcy tego świata gościli tu częściej aniżeli w stolicy. Tej historycznej szansy nie wolno w żadnym stopniu zmarnować.

To nie wszystko! Nowy włodarz będzie musiał wykazać się nie byle jakimi umiejętnościami, nie tylko w sprawnym zarządzaniu miastem. Mamy dwa lata zaniedbań w wykorzystywaniu funduszami unijnymi, które akurat zaczynają płynąć szerokim strumieniem, z takim właśnie poślizgiem. Dotyczy to nie tylko zablokowanych środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale i chociażby środków z unijnych funduszy spójnościowych. W większości są to środki znaczone, czyli trzeba je wydatkować na realizacje zadań celowych. To jest ogromne wyzwanie, gdyż pojawi się w całym kraju nieznany dotychczas inwestycyjny tłok. I z tym nowy prezydent będzie musiał sobie sprawnie poradzić. Jakiekolwiek marnotrawstwo tych środków będzie niewybaczalne.

Jestem przekonany, że na weryfikację teoretycznych rozwiązań, bądź uczenie się trudnej sztuki poruszania się po tym skomplikowanym gruncie, nie jest pragmatycznym rozwiązaniem. Interes miasta wymaga płynnej kontynuacji. Dlatego widzimy w tej roli naszego, ponad dwudziestoletniego członka Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, obecnego prezydenta Konrada Fijołka.

Mam 44 lata, wykształcenie wyższe, wspaniałą żonę Anię i dobre, szczęśliwe życie w Rzeszowie. Bogate doświadczenie zawodowe przekuwam w
pracę dla mojego miasta. Byłem posłem VI i VII kadencji. Jestem rzeszowskim radnym od 2002 roku.

Rzeszów to moje miasto, tutaj urodziłem się, wychowałem i mieszkam. Tutaj założyłem rodzinę, tu są moi przyjaciele i bliscy. Cały mój świat jest
właśnie tu. Od lat aktywnie uczestniczę w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Dbam o nowe inwestycje, przyciąganie inwestorów tworzących
nowe miejsca pracy, aby Rzeszów harmonijnie rozwijał się, a młodzi ludzie, po studiach chcieli tu zostać.

Barbara Lew – społecznik, z wykształcenia pedagog, orzecznik, mediator, ze specjalizacją z organizacji pomocy społecznej. Ukończone studia podyplomowe z zarządzania funduszami unijnymi i z informatyki wykorzystuję do działań na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych i potrzebujących.
Mam nadzieje, że moja determinacja w dążeniu do celu, połączenie cech doświadczonego urzędnika z wrażliwością pedagoga pozwoli na dalsze skuteczne i wielowymiarowe działanie na rzecz mieszkańców mojego miasta. Moją dewizą jest hasło „Damy radę”, które zawsze podnosi na duchu, daje nadzieję i jest początkiem skutecznego działania. Będę Państwa głosem w inicjatywach na rzecz dzieci i młodzieży, rozwijania ich pasji i talentów, jak też rozwiązywania bieżących spraw każdego mieszkańca Rzeszowa. Przedsięwzięcia innowacyjne stawiam sobie jako priorytet. Dla mnie nie ma problemów, są wyzwania i działania.

Moi Drodzy, staruję do Rady Miasta z nr 6 w okręgu 3 KWW Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa, by działać i pracować dla mieszkańców Rzeszowa. Jestem osobą, która podejmuje starania, aby wprowadzić pozytywne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości. Nie boję się wyzwań ani trudności.
Wręcz przeciwnie, odbieram je jako okazję do rozwoju i możliwość przekształcenia sytuacji na lepsze. Jestem dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 16
w Rzeszowie, przewodniczącą samorządowej rady osiedla Kmity, członkinią Rzeszowskiej Rady Kobiet oraz rad spółdzielczych RSM działających
na rzecz mieszkańców, ławnikiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, nauczycielem z wieloletnim stażem. Angażuję się w pozyskiwanie funduszy
na rozwój infrastruktury miejskiej i aktywizacji mieszkańców. Poprzez projekty, które skutecznie realizuję, zachęcam dzieci, młodzież, dorosłych i
seniorów do większej aktywności w życiu społecznym i kulturalnym.

Mgr inż., Honorowy Profesor Oświaty, wiceprzewodniczący rady miasta Rzeszowa, przewodniczący komisji edukacji, członek kapituły
do spraw honorowych wyróżnień – Zasłużony Obywatel Miasta Rzeszowa, Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa. Urodził się w Opatowie w
rodzinie nauczycielskiej. Rzeszowianin z wyboru. Zawsze reaguje na głosy mieszkańców, wśród których bardzo często bywa, z troska pochylając
się nad ich życiowymi problemami.

W pracy Mirosław Kwaśniak zawsze był, jest i będzie najważniejszy człowiek. Miał i ma świadomość, że na nas dorosłych spoczywa obowiązek
przekazywania i jak najlepszego wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności, aby rozwijać pasję i zainteresowania młodych ludzi. Trzeba kochać
swój zawód, rozumieć młodzież, kochać ją, ale miłością wymagającą, nie tylko solidnie uczyć, ale także wskazywać drogę życiową, pomagać w
dokonywaniu wyborów.

Pedagog, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego – uczy w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Radny Miasta – przewodniczący Komisji Kultury i Promocji, przyczynił się do pozyskiwania niezbędnych funduszy na rozwój kultury i promocji Rzeszowa, w tym na organizację dni osiedla.
Członek Komisji Sportu i Turystyki. Pracując w komisjach Rady Miasta, dba o rzeszowską edukację i wspiera program stypendialny dla uczniów rzeszowskich szkół. Działacz społeczny, organizator szeregu akcji edukacyjnych, charytatywnych, konkursów, zainteresowany tematami polityki senioralnej. Aktywnie współpracuje z
radami osiedli w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami Prowadzi dialog i konsultacje społeczne ze wszystkimi mieszkańcami miasta. Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Żonaty – dwójka dzieci.

Pedagog, nauczyciel, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WSIiZ w Rzeszowie. Pracownik RSM w Osiedlowym Klubie Kultury „Akwarium” jako instruktor muzyki i sportu. Radny miasta w ostatniej kadencji, powierzono mu funkcję przewodniczącego komisji ds Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wchodzi także
w skład Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wspiera inicjatywy w zakresie propagowania sportu w mieście.

Aktywnie współpracuje z radami osiedli. W ramach komisji rady miasta dba o rzeszowską edukację i wspiera program stypendialny dla uczniów rzeszowskich szkół. Współpracuje z rzeszowskimi uczelniami.Członek rady osiedla Pułaskiego, zarządu UKST „Dwójka” oraz Ruchu Miejskiego „Smart Rzeszów City”. Działacz
społeczny, organizator wielu imprez charytatywnych dla dzieci oraz prekursor wielu miejskich wydarzeń kulturalnych i patriotycznych.

Praca na rzecz lokalnej społeczności i wspólne działanie są kluczowymi elementami budowania silnej i zjednoczonej społeczności.
To właśnie poprzez zaangażowanie się w lokalne sprawy, inicjowanie projektów społecznych oraz wspólne podejmowanie działań możemy wpływać na pozytywne zmiany w naszym otoczeniu – mówi zawsze Skiba

Anna Skiba jest doskonałym przykładem osoby, która nie tylko angażuje się w prace społeczne, ale także mobilizuje innych do działania. Jej praca dla dobra ludzi wykluczonych społecznie jest nie tylko działaniem indywidualnym, ale także inspiracją dla innych do podjęcia działań na rzecz lokalnej społeczności. Wspólne cele jednoczą ludzi i sprawiają, że czują się oni częścią czegoś większego niż tylko samotne jednostki. W ten sposób Anna Skiba nie tylko przyczynia się do rozwiązania konkretnych problemów społecznych, ale także buduje silną i zjednoczoną społeczność.