Wykład online o świadczeniach ekosystemowych i potrzebie bioróżnorodności

W dniu 29 stycznia 2024 r. o godzinie 17.00 odbędzie się wykład online pn. “O świadczeniach ekosystemowych i potrzebie bioróżnorodności”, który poprowadzi Pani Profesor Joanna Kostecka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas wykładu mowa będzie między innymi o tym:

– jak należy rozumieć środowisko życia człowieka,

– czym są świadczenia ekosystemowe,

– czy przyroda i jej bioróżnorodność są dla nas ważne oraz

– jakie korzyści niesie troska o przyrodę.

.

Transmisja z wykładu dostępna będzie na stronach:

– facebook.com/UrbanLabRzeszow

https://urbanlab.erzeszow.pl/