Wystartował Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Rzeszowie – w pełni stacjonarny!

Po raz kolejny Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza wystartowała z zajęciami dla głodnych wiedzy, małych studentów, w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. W ubiegłą sobotę – 5 listopada, łącznie 300 osób wzięło udział w pierwszym wykładzie DUT rozpoczynając cykl zajęć w semestrze zimowym 2022-23. Jest to już 27. semestr DUT w Rzeszowie i pierwszy w całości stacjonarny od momentu rozpoczęcia pandemii. Dzięki prowadzonym wykładom i warsztatom dzieci w wieku 7-12 lat mogą w ramach bezpłatnych zajęć pogłębiać swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych.

Podczas pierwszego wykładu zatytułowanego „Dlaczego żarówka świeci a prąd kopie?” uczestnicy przekonali się, że elektryczność jest wszędzie wokół nas, dlatego też jej brak znacznie utrudniłby nam codzienne funkcjonowanie. Dzięki przeprowadzonym doświadczeniom i pokazom studenci mogli zobaczyć, że również ludzie są całkiem niezłym przewodnikiem prądu, ale także dowiedzieli się kilku elektrycznych ciekawostek m.in. jak za pomocą prądu można oszukać kompas, czy każda woda jest dobrym przewodnikiem prądu oraz czy ogórek kiszony może „zaświecić”. Mimo, że eksperymenty momentami wprowadzały atmosferę „wysokiego napięcia”, prowadzący zadbał o bezpieczeństwo przypominając przy tym, że z prądem nie należy żartować. Pytań, oklasków jak i chętnych do udziału w fizycznych doświadczeniach nie brakowało. Wykład poprowadził dr Witold Zawadzki, na co dzień pracujący w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pasjonujący się od lat w popularyzowaniu nauki.

 Tradycyjnie przed rozpoczęciem zajęć każdy student Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego otrzymał indeks oraz specjalną wyprawkę DUT. Osoby zapisane na warsztaty otrzymają dodatkowo „Zestaw Naukowca”, dzięki któremu dzieci będą mogły samodzielnie eksperymentować w domu, przy pomocy otrzymanej w zestawie instrukcji i materiałów.

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny działa również w czterech Filiach – Ustrzykach Dolnych, Mielcu, Jaśle i Dębicy.  Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego dzięki swojej formie od lat cieszą się zainteresowaniem i zaangażowaniem swoich studentów. Wykłady interaktywne i warsztaty, w których dzieci własnoręcznie tworzą, doświadczają i eksperymentują sprawiają, że nauka staje się prostsza i przyjemniejsza, a dzięki temu ich motywacja do pogłębiania danego tematu znacznie wzrasta.

W semestrze zimowym DUT w Rzeszowie, dla każdego uczestnika zaplanowane zostały jeszcze 3 wykłady stacjonarne oraz 2 warsztaty stacjonarne (prowadzone w małych, 20 osobowych grupach). Miejscem, gdzie odbywać się będą wszystkie zajęcia jest Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. W wykładach uczestniczy łącznie 300 osób, natomiast warsztaty przeznaczone są dla 120 osób.

Partnerem strategicznym projektu Dziecięcy Uniwersytet Techniczny jest Pratt & Whitney Rzeszów, natomiast partnerem głównym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Od marca 2018 projekt wspiera także Uniwersytet Rzeszowski.

Po raz kolejny wystartowały zajęcia dla głodnych wiedzy, małych studentów, w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego