X jubileuszowe Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa już po raz dziesiąty zaprasza na Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa. W tym roku impreza z dynamicznymi pokazami służb mundurowych i prezentacjami ich sprzętu oraz wyposażenia odbędzie się we wtorek 10 października 2023 r. W imprezie mogą wziąć udział uczniowie, studenci oraz wszyscy mieszkańcy regionu zainteresowani kwestiami bezpieczeństwa.

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa to impreza cykliczna organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem przyciągając do kampusu WSPiA od 1500 do 2000 młodych ludzi oraz przedstawicieli kilkudziesięciu służb i instytucji. Łącznie we wszystkich edycjach Święta uczestniczyło blisko 14 tys. osób – studentów oraz uczniów szkół średnich z woj. Podkarpackiego, Małopolskiego i Świętokrzyskiego.

O randze wydarzenia i jego wysokim znaczeniu dla edukacji młodzieży świadczy fakt, że IX edycja Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa odbędzie się pod wyłącznym Honorowym Patronatem Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pana Jacka Siewiery. Weźmie w nim udział ponad 25 służb mundurowych oraz instytucji i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Wydarzenie organizowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą jest częścią obchodów jubileuszu 10-lecia programu naukowo-badawczego „Bezpieczna przyszłość”. Misją programu jest edukowanie młodych obywateli w zakresie kształtowania właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych, a także przygotowanie ich na rzeczywiste i potencjalne, dotychczasowe i nowe rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego.

Impreza odbędzie się w rzeszowskim kampusie WSPiA we wtorek 10 października 2023 r. Rozpocznie się o godzinie 9:00 koncertem orkiestry dętej FANFARA z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie. W tej części oprócz powitania gości zaplanowano także pokaz musztry paradnej.

Takie pokazy tylko w WSPiA  

Najciekawszym punktem Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa będą dynamiczne pokazy umiejętności i wyposażenia różnych służb mundurowych. Uczestnicy Święta zobaczą m.in. pokaz udaremnienia ucieczki osoby konwojowanej z użyciem broni przygotowany przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie. Swoje umiejętności z zakresu ratownictwa zaprezentuje także Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Będzie można także zobaczyć, w jaki sposób Bieszczadzka Grupa GOPR poszukuje ludzi. Dodatkową atrakcją będą pokazy umiejętności psów służbowych: Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak działa Enigma  

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa jak co roku będzie doskonałą okazją do prezentacji wyposażenia, jakim dysponują różne służby i formacje mundurowe. Dużą atrakcją dla uczestników Święta będzie prezentacja maszyny szyfrującej ENIGMA. Z bliska będzie można zobaczyć nowoczesne wojskowe wozy bojowe oraz uzbrojenie wykorzystywane przez służby mundurowe. Uczestnicy będą mogli zobaczyć „ROSOMAKI”, moździerz samobieżny 120 mm „RAK”, pojazd terenowy „Skorpion”, transporter opancerzony BRDM-2, robota pirotechnicznego – Inspektor oraz prezentacje nowego wozu Waran 4×4 produkowanego przez HSW. 

W kampusie WSPiA pojawi się także patrol policji konnej, policyjne radiowozy i motocykle, mobilne urządzenie RTG, samochody ratowniczo-gaśnicze, ambulans kryminalistyczny, Symulatora Zderzeń oraz samochód konwojowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie. Przez cały dzień będzie można także uczestniczyć w prezentacjach Kół Naukowych działających w WSPiA oraz poznać wyposażenia Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA. 

Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa 

Jednym z elementów Święta będzie Inauguracja roku szkolnego „Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA”. Oprócz oficjalnego otwarcia dla Uczniów zaplanowano dodatkowe atrakcje. Odbędą się m.in. symulowane oględziny miejsca znalezienia zwłok, warsztaty kryminalistyczne, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, samoobrony i technik interwencyjnych oraz zajęcia na strzelnicy elektronicznej.

„Mecz Przyjaźni” 

Do stałych punktów Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa dołączył także Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Futsalu pod hasłem „Mecz przyjaźni”. Trzecia edycja turnieju rozegrana zostanie przez drużyny reprezentujące: Placówkę Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce, 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej, Komendę Wojewódzką Policji, Podkarpacką Państwową Straż Pożarną, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie oraz Studenci WSPiA. Odbędą się również zawody sportowe, podczas których uczniowie szkól średnich, będą rywalizować na policyjnym torze przeszkód oraz strzelnicy elektronicznej. 

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa 

Jest to impreza cykliczna organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą od 2012 roku. Od tego czasu w wydarzeniu wzięło prawie 15 tys. uczniów z całego Podkarpacia. Święto jest ciekawą formułą działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Służy budowaniu partnerstwa między przedstawicielami służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą na rzecz ochrony młodych ludzi przed współczesnymi zagrożeniami.

Celem Święta jest także ocieplenie wizerunku służb mundurowych, które w sposób naturalny kojarzą się młodzieży m.in. ze stosowaniem władztwa państwowego, a w mniejszym stopniu z funkcją służebną i profilaktyczną na rzecz społeczeństwa. Impreza pozwala rozszerzyć wiedzę młodych ludzi na temat współczesnych zagrożeń, pogłębić swoje zainteresowania oraz zweryfikować oczekiwania co do przyszłej edukacji czy pracy zawodowej w sektorze bezpieczeństwa. Uczestnicy mogą przekonać się, jak w rzeczywistości wygląda codzienna służba funkcjonariuszy i jak w praktyce stosowane są przepisy, programy, czy zasady, o których uczą się w szkołach.

Szczegóły oraz program X Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa można znaleźć na stronie www.wspai.eu oraz https://fb.me/e/4sUPMVrrh.