Zapisanie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów za pomocą kasownika

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniu 14 sierpnia br. uruchomiona zostaje możliwość zapisania uprawnienia do bezpłatnych  przejazdów za pomocą kasownika.

Aby uzyskać możliwość zapisania bezpłatnego przejazdu należy spełnić poniższe warunki:

KROK 1

Przesłanie dokumentów na adres bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl

Temat wiadomości: Imię i nazwisko dziecka(dzieci)

Treść wiadomości:

Imię i nazwisko dziecka

PESEL

Numer Rzeszowskiej Karty Miejskiej

(W jednym mailu można podać dane wszystkich dzieci, dla których ma być zapisane uprawnienie.)

Załączniki:

  • Skan lub zdjęcie pierwszej strony legitymacji szkolnej lub skan mLegitymacji (dotyczy roczników 2006-2016) lub skan mLegitymacji z datą ważności 30.09.2024 r. (dotyczy roczników 2003-2005)
  • Skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jedna z poniższych opcji):
  • pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie
  • pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. z wpisanym adresem zamieszkania i nadanym numerem wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, potwierdzające złożenie PIT drogą elektroniczną
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego brak obowiązku składania PIT wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika

Dokumenty winny być kompletne. Skany dokumentów muszą być wykonane w sposób pozwalający na odczytanie wszystkich niezbędnych informacji.

KROK 2

Weryfikacja dokumentów przez ZTM w ciągu 8 dni roboczych

W terminie do 8 dni roboczych przesłany zostanie e-mail z adresu zapisanewkasownikach@ztm.erzeszow.pl

zawierający informację o pozytywnej weryfikacji i  możliwości zapisania uprawnienia w kasowniku.

KROK 3

Zapisanie uprawnienia w kasowniku w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania wiadomości

Instrukcja dotycząca sposobu zapisania i terminu będzie podana w e-mailu.

Uprawnienie obowiązuje od chwili zapisania w kasowniku na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej

Uwagi

Wysyłając wymagane dokumenty celem zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla ucznia osoba wysyłająca dokumenty oświadcza, że zeskanowane oraz przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

ZTM w Rzeszowie w przypadku wątpliwości, co do rzetelności przesłanych dokumentów może w każdym momencie wezwać podróżnego do okazania ich w formie oryginalnej.

Jeżeli wysłane dokumenty będą niewłaściwe lub niekompletne otrzymają państwo informację z adresu zapisanewkasownikach@ztm.erzeszow.pl

Prosimy wówczas o ponowne przesłanie kompletu danych i dokumentów na adres bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl