Zmiany w zasadach zimowego utrzymania dróg w Rzeszowie

Odśnieżaniem ulic, przystanków autobusowych i parkingów w Rzeszowie tej zimy zajmie się jedna firma. Dzięki temu akcja zimowego utrzymania miasta ma przebiegać sprawniej. 

Poprzedniej zimy akcja utrzymania miasta była podzielona między dwie firmy. Odśnieżaniem miejskich ulic i chodników zajmowały się MPGK i MPDiM Rzeszów, natomiast zimowe utrzymanie przystanków innej firmie zlecił Zarząd Transportu Miejskiego.

Aby usprawnić zimową akcję, tym razem miasto ogłosiło przetarg na utrzymanie ulic, chodników i przystanków jednocześnie. Dzięki temu prace mają przebiegać sprawniej, pługi i piaskarki jadąc ulicami będą od razu odgarniać śnieg także z przystanków autobusowych.

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg w mieście wygrało MPGK Rzeszów. – W magazynie mamy przygotowane zapasy – 1500 ton soli i około 1000 metrów sześciennych piasku. W gotowości pozostają także pojazdy, które będą wykorzystywane do posypywania i odśnieżania. Jest ich łącznie 80 – mówi Sławomir Progorowicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie.

Ulice będą utrzymywane według pięciu standardów ustalonych przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie. W pierwszej kolejności i najdokładniej te najbardziej uczęszczane, główne. Łączna długość jezdni do utrzymania zimowego wynosi około 596 km, długość dróg

manewrowych na parkingach to około 8,5 km, powierzchnia dróg dla pieszych i rowerów to około 833 tys. m2, powierzchnia peronów przystankowych to około 66,5 tys. m2. Ponadto około 210 tys. m2 zatok postojowych oraz parkingów, w tym około 26 tys. m2 zatok parkingowych i miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania. Zgodnie z umową miasto zapłaci wyłącznie za wykonaną pracę, co oznacza, że koszty będą tym niższe, im łagodniejsza zima.

Wszelkie uwagi i wskazówki dotyczące zimowej akcji utrzymania dróg mieszkańcy mogą kierować całodobowo pod numer telefonu 17 850 80 07 lub mailowo, na adres: akcja_zima@mpgk.pl.

Urząd Miasta Rzeszowa przypomina jednocześnie, że za odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników na prywatnym terenie oraz bezpośrednio przy budynkach odpowiedzialni są ich zarządcy.

Zdjęcie ilustrujące zimowe utrzymanie dróg w Rzeszowie, fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa