10 września – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, Światowy dzień Zapobiegania Samobójstwom. Jak pomóc…?

Stowarzyszenie SOLIS RADIUS

wraz

Fundacją HIC ET NUNC

zapraszają na konferencję

„10 września – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, Światowy dzień Zapobiegania Samobójstwom. Jak pomóc…?”
 

Miejsce:  Sala Kolumnowa

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Termin: 10 września 2022., sobota w godzinach 10:00 do 13:00

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

WSTĘP WOLNY!

 —————————————

Wymagana wcześniejsza rejestracja na stronie hen.org.pl


Organizatorzy o wydarzeniu:

Celem Konferencji 10 września 2022 roku pt. “10 września – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Jak pomóc…?”jest upowszechnienie tematu zdrowia psychicznego oraz edukacji społecznej w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne stają się jednym z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz. Dodatkowo czas wyłączenia społecznego w okresie trwania Covid-19 uwypukliły uśpione problemy natury psychicznej. Zaburzenia te wpływają na pogorszenie funkcjonowania w pracy, zagrażają rodzinie, wielokrotnie są przyczyną samobójstw.

Obecnie WHO szacuje, że zaburzenia psychiczne dotyczą już co piątej osoby na świecie.


Wykłady poprowadzą:

dr hab. Grzegorz Iniewicz – psycholog, profesor w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

lek. med. Małgorzata Pruchnik-Surówka – absolwentka wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tytuł z psychiatrii uzyskała w Klinice Psychiatrii SPSK 1 w Lublinie, pracując w SP ZOZ w Jarosławiu.

st. bryg Krzysztof Filip – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,  

Wstęp wolny!

Grafika promująca wydarzenie | Na dialog

Załączniki: