Akademia Małego i Dużego Ekologa – spektakl ekologiczny

W celu przybliżenia tematów związanych z ochroną środowiska i ekologią, w ramach działań Akademii Małego i Dużego Ekologa, Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa w dniach 3 kwietnia i 15 maja 2023 roku zorganizował łącznie sześć spektakli ekologicznych pn.: „Skrzydlaty Odlot” w wykonaniu Teatru Kultureska na sali widowiskowej Teatru Maska w Rzeszowie. Na widowni zasiedli najmłodsi mieszkańcy Rzeszowa w wieku przedszkolnym. Spektakl przybliżył dzieciom temat smogu, niskiej emisji i ochrony powietrza. Poprzez aktywny udział w spektaklu dzieci mogły pochwalić się swoją wiedzą oraz dowiedzieć się wielu ciekawych i pożytecznych informacji dotyczących ekologii i działań, które powinniśmy podejmować w celu ochrony otaczającej nas przyrody, powietrza atmosferycznego oraz naszego wspólnego zdrowia.

W ramach utworzonej przez Pana Prezydenta Konrada Fijołka Akademii Małego i Dużego Ekologa w Wydziale Klimatu i Środowiska organizowane są konkursy i wydarzenia ekologiczne, dzięki którym Urząd Miasta Rzeszowa chce zachęcić mieszkańców do pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz zwrócić ich uwagę na ważne aspekty przyrodnicze i środowiskowe oraz pogłębiające się zmiany klimatu. W bieżącym roku m.in., na podstawie licznie zgłaszanych prac uczniów na realizowane konkursy plastyczne i literackie, została opracowana i wydana książeczka pt. „Ekowiersze”, która przekazywana jest dzieciom jako upominek w ramach udziału w realizowanych wydarzeniach i konkursach. Przeprowadzona została również II edycja konkursu piosenki ekologicznej „Eko-tony”, a już niedługo laureaci konkursu będą mogli wystąpić na scenie przed większą publicznością i wyśpiewać swoje ekologiczne apele. Ponadto, w ramach Akademii, raz w miesiącu przeprowadzane są wykłady online, skierowane do mieszkańców Rzeszowa. Wykłady mają na celu przekazanie ciekawych treści, dzięki którym mieszkańcy Rzeszowa będą mieli możliwość poznania zagadnień związanych m.in. z ochroną środowiska, ekologią, zasobami przyrodniczymi. Nagrania z wykładów są dostępne na profilu Urban Lab Rzeszów na portalu Facebook, gdzie zainteresowane osoby w dogodnym dla siebie momencie mogą zapoznać się z ich treścią.

Informacja o prowadzonych aktualnie działaniach z zakresu edukacji ekologicznej dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „edukacja ekologiczna”.

https://bip.erzeszow.pl/pl/2278-edukacja-ekologiczna/48148-akademia-malego-i-duzego-ekologa.html

Spektakl ekologiczny pn.: “Skrzydlaty Odlot” w ramach Akademii Małego i Dużego Ekologa