Bon żłobkowy w Rzeszowie bez zmian. Rodzice mogą wnioskować o dopłatę do czesnego

2023 rok będzie kolejnym, kiedy rodzice najmłodszych rzeszowian będą mogli uzyskać dopłatę do ich pobytu w niepublicznym żłobku. Wynosi ona 300 zł miesięcznie, a wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rzeszowski Bon Żłobkowy to jeden ze sztandarowych projektów prezydenta Konrada Fijołka. Funkcjonuje od września 2021 roku, jego celem jest pomoc rodzicom tych dzieci, które uczęszczają do żłobków niepublicznych, w których pobierane jest czesne. Na konto rodziców, których pociechy biorą udział w programie co miesiąc miasto przelewa do 300 zł.

Wniosek o przyznanie bonu należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Można to zrobić osobiście, w sali obsługi mieszczącej się w budynku ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 4, lub wysłać go tradycyjną pocztą na adres: MOPS Rzeszów, ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów. Istnieje możliwość przekazania go także drogą elektroniczną, przez platformę epuap. 

Joanna Wisz, wicedyrektor MOPS w Rzeszowie tłumaczy, że świadczenie przysługuje osobom zamieszkującym w Rzeszowie. Ten fakt jest weryfikowany na podstawie I strony zeznania podatkowego osoby wnioskującej. A w przypadku osób, które dopiero przeprowadziły się do Rzeszowa może to być formularz ZAP 3 potwierdzający w Urzędzie Skarbowym zmianę miejsca zamieszkania.

Świadczenie przysługuje:

  • matce albo ojcu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej.

Świadczenie przysługuje jeżeli wnioskodawca:

  • zamieszkuje razem z dzieckiem na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
  • podlega właściwości Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
  • jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, prowadzi działalność rolniczą, uczy się w szkole ponadpodstawowej w trybie stacjonarnym, studiuje w trybie stacjonarnym lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne,
  • jest stroną umowy o objęciu dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny.

– Świadczenie jest przyznawane na okres 4 miesięcy. Po upływie tego czasu wniosek należy złożyć ponownie. Pieniądze są wypłacane od miesiąca, w którym dokument trafia do MOPS. Co istotne, wnioskodawcą musi być ta sama osoba, która jest stroną umowy ze żłobkiem. Oznacza to, że jeśli podpisała ją mama dziecka, to ona powinna złożyć u nas wniosek o bon – tłumaczy Joanna Wisz.

Wnioski o przyznanie świadczenia dostępne są bezpłatnie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 4. W poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7:30 -15:30, a w środy od 7:30 do 17:00. Można je pobrać także ze strony internetowej www.mopsrzeszow.pl. Od września 2021 roku do dzisiaj miasto wypłaciło w ramach bonu 2,55 mln zł. Aktualnie korzysta z niego 600 dzieci.

Szczegółowe informacje na temat bonu można znaleźć otwierając link:

http://www.mopsrzeszow.pl/a,121,rzeszowski-bon-zlobkowy#d

Żłobek przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie, fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa