Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – złóż deklarację do 30 czerwca!

Właściciele nieruchomości oraz zarządcy budynków i lokali zobowiązani są do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Termin na jej złożenie upływa 30 czerwca.

Czym jest CEEB?

CEEB czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza, w której zgromadzone zostaną informacje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Z czego wynika obowiązek CEEB?

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127].

W jakim celu zbierane są dane? 

 • Udostępnienie organom administracji centralnej i samorządowej skutecznego narzędzia do realizacji polityki niskoemisyjnej.
 • Gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce w celach statystycznych.
 • Poprawa stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacja budynku.

Przykłady źródeł ciepła podlegające zgłoszeniu:

 • Miejska sieć ciepłownicza, ciepło systemowe, lokalna sieć ciepłownicza,
 • Kotły na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podajnikiem paliwa,
 • Piec kaflowy,
 • Trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa,
 • Kocioł gazowy,
 • Kocioł olejowy,
 • Pompa ciepła,
 • Ogrzewanie elektryczne,
 • Kolektory słoneczne.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele / zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w których znajdują się źródła ciepła.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację?

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. deklarację trzeba złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Sposoby składania deklaracji

Przez Internet – za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego,  e-dowodu na stronie www.ceeb.gov.pl/ lub https://www.gunb.gov.pl/.

W formie papierowej – wypełniony formularz można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Rzeszowa: Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7 lub Punktach Obsługi Mieszkańców.

Pomocne materiały

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow znajdują się:

 • Filmy instruktażowe pomocne przy uzupełnieniu deklaracji,
 • Wzory deklaracji i wniosków,
 • Przykłady wypełnionych deklaracji,
 • FAQ – najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.