Ciepło, bezpiecznie, ekologicznie czyli nowocześnie

Przyłącza cieplne do 39 budynków to podsumowanie inwestycji rzeszowskiego MPEC na koniec listopada 2022 roku. – Ciepło systemowe to nie tylko wygoda dla odbiorców, ale przede wszystkim znaczne ograniczenie niskiej emisji do atmosfery – mówi Beata Kupczakiewicz, kierowniczka działu rozwoju i promocji w MPEC Rzeszów.

MPEC oferuje odbiorcom ciepło systemowe i systematycznie rozbudowuje sieci. Ciepło systemowe to ciągłość dostaw, bezpieczeństwo, niższe koszty, ale co bardzo ważne stosowanie ciepła systemowego wiąże się ze znacznym ograniczeniem niskiej emisji do atmosfery. Ze strony odbiorcy jest bezobsługowe, ekologiczne i ekonomiczne. Zapewnia ciepłe kaloryfery i ciepłą wodę użytkową. Budynki, do których dostarczane jest ciepło systemowe nie muszą być podłączane do sieci gazowniczej co jest bezpieczniejsze, a w sytuacji wojny w Ukrainie i ograniczania dostaw gazu z Rosji ma szczególne znaczenie.

Rzeszowski MPEC do listopada 2022 roku wykonał 39 nowych przyłączy do budynków mieszkalnych. Na liście przyłączonych budynków są zarówno nowe inwestycje jak i te, w których stare piece węglowe i gazowe piecyki ciepłej wody zastępowano ciepłem systemowym.

Na przyłącza ciepłownicze zdecydowały się m. in. spółdzielnia Projektant i firmy deweloperskie NG Development czy Develorpes, ale także firmy np. Handlopex i indywidualni odbiorcy. Znaczące miejsce na liście zrealizowanych przyłączy zajmują budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzane przez MZBM Rzeszów.

– Tam w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, które zrzesza 15 gmin, stare wysokoemisyjne źródła ciepła zastępowaliśmy ciepłem systemowym. To bardzo istotne nie tylko z powodów ekonomicznych, ale szczególnie ze względów ekologicznych – mówi Beata Kupczakiewicz. Podkreśla, że budynki zasilane ciepłem systemowym nie emitują bezpośrednio żadnych niebezpiecznych substancji do środowiska. Z kolei zakłady wytwarzające ciepło podlegają bardzo rygorystycznym normom emisji spalin. Produkcja odbywa się w optymalnych i rygorystycznie kontrolowanych warunkach, a spaliny trafiają do wysokosprawnych filtrów.

Większość budynków, w których wykonano przyłącza znajduje się w ścisłym, starym centrum Rzeszowa przy ulicach m. in.: PCK, Bernardyńskiej, Okrzei i Mickiewicza.

W tym rejonie Rzeszowa budynki były jeszcze do niedawna ogrzewane piecami węglowymi lub piecykami gazowymi ciepłej wody. Jak wielkie znaczenie dla środowiska ma przejście na ciepło systemowe najlepiej obrazują liczby. Według Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków dzięki wykorzystywaniu ciepła wytwarzanego w elektrociepłowniach i oferowanego przez MPEC można ograniczyć emisję pyłów o 3500 procent (35 razy) w porównaniu do indywidualnego kotła na węgiel produkującego tę samą ilość ciepła.

Przy produkcji ciepła systemowego do zera ograniczona jest emisja niezwykle groźnego benzoapirenu, o sto procent ograniczona jest emisja tlenku węgla, o 175 procent tlenków azotu i o 239 procent dwutlenku siarki.