Daj się zgłosić!

Serdecznie zapraszamy do składania wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa!

Jakie nagrody są przewidziane?

Od 1 000 zł brutto do 10 000 zł brutto.

Dla kogo? 

Dla twórców – osób fizycznych i prawnych, a także innych podmiotów

Za co? 

Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta,

na podstawie: 

– oceny całokształtu działalności  

lub  

– osiągnięć o istotnym znaczeniu, w szczególności: 

1) z okazji jubileuszy, 

2) z okazji świąt okolicznościowych środowisk twórczych 

3) zwycięzcom festiwali lub konkursów, organizowanych przez Miasto Rzeszów lub instytucje kultury, stowarzyszenia, związki twórcze działające w Rzeszowie.

Kandydata do nagrody zgłasza instytucja kultury, stowarzyszenie twórcze lub związek twórczy.

Wniosek 

Kto składa?  

Instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze 

Do kiedy?  

Do 15 listopada 2023 r.

Gdzie?  

Do Prezydenta Miasta Rzeszowa za pośrednictwem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji oraz pliki do pobrania dostępne są w Biuletynie Miasta Rzeszowa:

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszów (erzeszow.pl)