Festiwal “Nowe Strategie Choreograficzne”

W Rzeszowie powstaje pierwszy w mieście festiwal dotyczący tańca, ruchu, ciała – Festiwal Nowe Strategie Choreograficzne. Odbędzie się w Rzeszowie w dniach   28 – 30 grudnia 2022. Ideą Festiwalu jest stworzenie przestrzeni do spotkania nowych strategii praktykowania i myślenia o tańcu,  przybliżenie odbiorcy nowych trendów postrzegania ciała i ruchu w sztuce, filozofii, terapii, psychologii. Ciało będzie tu podstawowym punktem odniesienia – podmiotem wnikliwych obserwacji, prowadzonych z różnych powodów, w różnym celu i z różnych perspektyw, m.in. twórcy – tancerza, badacza, antropologa, terapeuty itp. 

Organizatorzy Festiwalu pragną przeciwstawiać się uproszczonej i spłyconej, popkulturowej wizji ciała. Będą poszukiwać ciała postrzeganego jako podmiot poznania, jako źródło doznawanej rzeczywistości i samowiedzy, jako symbol kulturowy, społeczny, religijny. Ciało – przestrzeń dyskusji na temat tolerancji, wolności, transgresji. W zamierzeniach organizatorów festiwal Nowe Strategie Choreograficzne ma być miejscem spotkania specjalistów różnych dziedzin zajmujących się tematem „ciała w ruchu” – artystów, dla których ciało to najważniejsze narzędzie tworzenia (tancerzy, performerów, przedstawicieli wideo art’ u), badaczy (najnowsze poszukiwania na styku różnych nauk filozofii, neurobiologii, antropologii, psychologii, kulturoznawstwa dotyczące ciała i jego znaczenia dla rozwoju człowieka), terapeutów (festiwal będzie zwracał uwagę na wielowymiarowe znaczenie „pracy z ciałem”), edukatorów.

Podczas Festiwalu Nowe Strategie Choreograficzne 2022 organizatorów szczególnie będzie interesować ciało jako materia – zmienność zewnętrznych i wewnętrznych form cielesnych –  w wykładzie performatywnym ” Moje ciało jest moje” Izabeli Chlewińskiej, ciało jako inspiracja uchwycone na wideo i fotografii w „Projekcie Natura” Kariny Mińkowskiej -Pado, oraz ciało jako medium w czterech choreografiach : “Lunar” Olgi Bury, “Matryca” Pawła Grali, “One” Katarzyny Kani, Katarzyny Ustowskiej, Patryka Durskiego, Piotra Stanka oraz “Figura. Tor. Płaszczyzna” Teatru o.de.la.

Plakat Festiwalu “Nowe Strategie Choreograficzne”

PROGRAM Festiwalu “Nowe Strategie Choreograficzne”

Załączniki: