Ilu mieszkańców Rzeszowa potrzebuje pomocy?

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Rzeszowa uchwalona została nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 – 2030. Zmieniły się potrzeby mieszkańców, więc trzeba nieco zmienić również tryb pracy. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa przygotował jednak plan, dzięki któremu poradzi sobie z nowymi wyzwaniem.

– Wyznacznikiem dojrzałego i rozwiniętego społeczeństwa jest chęć i możliwość pomocy potrzebującym. W Rzeszowie są osoby, którym potrzebna jest nasze ingerencja. Na pewno nie zostaną same. Dzięki nowej strategii wiemy lepiej, gdzie i do kogo powinniśmy wyciągnąć pomocną dłoń. Będziemy jeszcze skuteczniejsi – zapowiada Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, która będzie obowiązywać aż do 2030 roku, została opracowana przez Wydział Polityki UM Rzeszowa oraz firmę Inventur składającą się z naukowców Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ekipa pod wodzą dr Huberta Kotarskiego dokładnie przeanalizowała obszary, w których pomoc miasta jest najbardziej potrzebna.

– Zmniejszył się odsetek osób, dla których powodem przyznawania świadczeń były kwestie ekonomiczne. Zwiększył się za to odsetek osób ze świadczeniami zdrowotnymi. To przede wszystkim konsekwencja procesów demograficznych. Populacja mieszkańców Rzeszowa się starzeje, mamy też odbicie pocovidowe, które również wpływa na sytuację zdrowotną – opisuje dr Kotarski.

Więcej seniorów, więcej rodzin zastępczych

Z raportu wynika, że w Rzeszowie jest ponad 5,5 tys. osób, które potrzebują świadczeń z powodów: społecznych, ekonomicznych, rodzinnych oraz zdrowotnych. Badania wykazały też m.in., że ponad 40 tys. mieszkańców Rzeszowa to osoby w wieku senioralnym. Na tle kraju miasto nadal jest jeszcze „młode”, ale tendencja starzenia się społeczeństwa jest zauważalna. Dlatego dla władz miasta ważne jest, by zapewnić osobom starszym dostęp do infrastruktury, edukacji czy niezbędnych usług. Kolejnym ważnym wnioskiem z nowej strategii jest konieczność likwidacji barier architektonicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze jedną istotną kwestią są dzieci, które potrzebują wsparcia w różnych wymiarach..

– To ogromna praca i wyzwanie, które nas czeka, czyli zwiększenie liczby rodzin zastępczych. Zależy nam, żeby dzieci nie wychowywały się w placówkach, tylko przebywały w warunkach rodzinnych – tłumaczy Andrzej Burnat, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa została przyjęta przez radnych we wtorek, 28 marca. Powstała w oparciu o szereg spotkań z przedstawicielami różnych środowisk, np. organizacji pozarządowych, seniorów, młodzieży czy osób z niepełnosprawnościami. Dokument był konsultowany z mieszkańcami i wzbogacony o ich uwagi oraz wnioski.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa, fot. Adam Lampart, Urząd Miasta Rzeszowa