Kolejny etap remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej

Dobiega końca modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Załęskiej 7a w Rzeszowie. Na miejscu trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe.

Inwestycja warta 283 tysiące złotych rozpoczęła się na przełomie kwietnia i maja. Jej główna część to wyposażenie budynku w instalację fotowoltaiczną. W tym celu na dachu zamontowano 30 modułów o łącznej mocy 15 kW.

W sali gimnastycznej prace obejmowały cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Zmodernizowano plac przed wejściem głównym do budynku oraz taras, wraz z pochylniami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Są tu nowe balustrady i siedziska, ułożono nowe płytki elewacyjne.  

Zadanie zostało dofinansowywane z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. To kolejny etap modernizacji WTZ. Wcześniej udało się m.in. przeprowadzić remont i przebudowę pomieszczeń, wymienić stolarkę okienną i drzwiową oraz odnowić ogród zimowy.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie działa przy Domu Pomocy Społecznej od 1995 roku. Zatrudnionych jest tu 15 osób, z czego 10 to instruktorzy terapii zajęciowej z fachowym przygotowaniem do prowadzenia zajęć w specjalistycznych pracowniach (plastycznej, fotograficznej, tkackiej, krawiecko-dziewiarskiej, poligraficzno-introligatorskiej, kulinarnej, ogrodniczej, modelarskiej oraz dwóch ceramicznych). Część uczestników zajęć to mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, natomiast większość to osoby ze środowiska, dojeżdżające lub dowożone przez warsztatowy mikrobus.

WTZ funkcjonuje od godz. 7:30 do 15:30. Zajęcia merytoryczne odbywają się od godz. 8:00 do 13:00. Od 13:00 do 13:30 jest przerwa obiadowa, po której podopieczni uczestniczą w zajęciach kółek zainteresowań.

budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Załęskiej 7a w Rzeszowie, fot. Adam Lampart, Urząd Miasta Rzeszowa