Kolejny nowoczesny zbiornik na wodę zdatną do picia w Rzeszowie

Rośnie zapas wody zdatnej do picia dla Rzeszowa. Rzeszowski MPWiK wzbogacił się o nowy zbiornik.

Rośnie zapas wody zdatnej do picia dla Rzeszowa. Rzeszowski MPWiK wzbogacił się o nowy zbiornik.

To już dziewiętnasty zbiornik na wodę zdatną do picia w Rzeszowie. Powstał na osiedlu Pobitno, przy ulicy Morgowej. Wszystkie zbiorniki zabezpieczają odbiorców wody np. na wypadek awarii.

Po zakończeniu inwestycji rzeszowskiego MPWiK na osiedlu Pobitno zapas wody zdatnej do picia wzrośnie do ponad 53 tysięcy metrów sześciennych.

Praca nowego zbiornika jest w pełni zdigitalizowana. Tu nie będą przychodzić pracownicy do obsługi urządzeń. Ich rolę przejmuje automatyka, kamery, czujniki, monitory. Pracownicy będą pojawiać się jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich czy porządkowych. Dla nich są tu specjalne pomieszczenia oraz sanitariaty.

Zbiornik przy ulicy Morgowej ma 15 tysięcy metrów sześciennych pojemności. Nowoczesna architektura świetnie komponuje się w osiedlowe otoczenie.

-To kolejna z dużych rzeszowskich inwestycji, która ma swój finał, a jej zadanie jest szczególnie istotne zwłaszcza w obecnych czasach. Będzie w nim magazynowany zapas wody zdatnej do picia. Dotychczas Rzeszów posiadał 18 zbiorników do magazynowania wody o łącznej pojemności 38 tysięcy 600 metrów sześciennych. Po oddaniu do użytku zbiornika Pobitno pojemność rzeszowskich magazynów wody wzrośnie do 53 tysięcy 600 metrów sześciennych. To pozwoli na zabezpieczenie miasta na blisko dwie doby, na wypadek awarii – powiedział Konrad Fijołek prezydent Rzeszowa.

Do budowy wykorzystano 500 ton stali zbrojeniowej i pięć tysięcy metrów sześciennych betonu. Zbiornik ma kubaturę większą niż przeciętna szkolna sala gimnastyczna. Niewiele mniej niż duże szkolne hale gimnastyczne budowane w ostatnich latach w Rzeszowie i ponad dwa razy więcej niż kubatura czteropiętrowego biurowca MPWiK w Rzeszowie przy Naruszewicza.

Estetyczna, nowoczesna kopuła cylindrycznego zbiornika została zbudowana z aluminium. Rzeszowska kopuła ma największą średnicę spośród wszystkich zbiorników w Polsce. Jest nie tylko z tego powodu szczególna. Zarówno konstrukcja kopuły jak i blach stanowiących pokrycie dachu zostały zamówione i wykonane w Hiszpanii. Przyjechały do Rzeszowa dwoma tirami. Tylko śruby, którymi konstrukcja była łączona są z nierdzewnej stali. Sama konstrukcja betonowa zbiornika jest ciekawa. Ma aż 53 metry średnicy wewnętrznej, jest podzielony na dwie części. To ważne bo można np. w jednej części prowadzić prace serwisowe, a druga może być normalnie użytkowana. Rzeszowski zbiornik, pod względem wielkości, jest w ścisłej polskiej czołówce.

Dzięki zamontowaniu naściennej fotowoltaiki wyprodukowanej przez rzeszowską firmę ML System zbiornik MPWiK będzie wytwarzał energię na własne potrzeby.

Dane techniczne, chronologia działań dotyczących budowy zbiornika Pobitno

 • Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rzeszowie.
 • Zbiornik o pojemności 15 000 metrów sześciennych został zaprojektowany przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod – Warszawa sp. z o.o.

Umowę dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z pozwoleniem na budowę MPWiK podpisał z Biprowodem Warszawa 15 października 2015 roku. Termin realizacji projektu i innych formalności wyznaczono na 15 października 2016 roku.

 • Wykonawcą inwestycji była Inżynieria Rzeszów SA. Umowę na wykonanie podpisano 19 lutego 2021 roku. Zakończenie budowy wyznaczono na 19 sierpnia 2022 roku.
 • Koszt wykonania dokumentacji projektowej to 487 080 złotych brutto.
 • Koszt całości zadania to 23 830 020 złotych brutto. Na realizację zadania MPWiK otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” pożyczkę w kwocie 17 mln zł z możliwością umorzenia do 5 mln zł.
 • Zbiornik ma okrągły kształt, jest zagłębiony w terenie na około 2,4 metra. Jego wewnętrzna średnica to ponad 53 metry, zewnętrzna średnica to 54,79 metra, maksymalna głębokość blisko 8,5 metra. Ściany zewnętrzne o grubości 55 cm posiadają wysokość 7,62 metra. Zbiornik jest podzielony żelbetową ścianą wewnętrzną na dwie komory wodne przykryte żelbetowym stropem o grubości 25 cm.
 • Do budowy zbiornika zużyto ponad 5000 metrów sześciennych betonu i ponad 500 ton stali zbrojeniowej.
 • Doprowadzenie i odprowadzenie wody ze zbiorników, odbywać się będzie poprzez dwa rurociągi włączone do istniejących sieci wodociągowych. Wykonano rurociągi o średnicy 300 i 600mm. Rurociągi wykonano do komory zasuw, w której zachodzi rozdział dopływu i odpływu na poszczególne zbiorniki wody. Z komory zasuw jest również doprowadzona woda rurociągiem 110 mm do części socjalnej.
 • Sieć kanalizacji deszczowej i spust wody ze zbiorników. Odprowadzenie wód opadowo-roztopowych oraz awaryjny spust ze zbiorników wykonano do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zbudowano trzy włączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm zlokalizowanej w ulicy Kurpiowskiej oraz jedno włączenie do kanalizacji deszczowej 600 mm zlokalizowanej w ul. Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.
 • Zasilanie obiektów w energię elektryczną odbywa się z zewnętrznej sieci energetyki zawodowej. Doprowadzenie energii przewidziano przyłączem do złącza licznikowego zlokalizowanego w ogrodzeniu. Od złącza sieć elektroenergetyczna doprowadzona jest do poszczególnych obiektów, a także do oświetlenia zewnętrznego. Pomiędzy obiektami wykonano sieć sterowniczą.
 • Obiekt jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 50,72 kWp. Instalacja fotowoltaiczna jest połączona z instalacją elektryczną obiektu. Instalację fotowoltaiczną stanowią m. in.: moduły fotowoltaiczne umieszczone na elewacji, falowniki fotowoltaiczne, rozdzielnice fotowoltaiczne prądu stałego i prądu zmiennego oraz syatem zarządzania energią.

Moduły fotowoltaiczne umieszczone są bezramkowe moduły wykonane w technologii szkło-szkło, wykorzystujące krzemowe, monokrystaliczne ogniwa foto

Zdjęcie ilustrujące inwestycję rzeszowskiego MPWiK na osiedlu Pobitno | fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa
Zdjęcie ilustrujące inwestycję rzeszowskiego MPWiK na osiedlu Pobitno | fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa
Zdjęcie ilustrujące inwestycję rzeszowskiego MPWiK na osiedlu Pobitno | fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa
Zdjęcie ilustrujące inwestycję rzeszowskiego MPWiK na osiedlu Pobitno | fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa
Zdjęcie ilustrujące inwestycję rzeszowskiego MPWiK na osiedlu Pobitno | fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa
Zdjęcie ilustrujące inwestycję rzeszowskiego MPWiK na osiedlu Pobitno | fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa
Zdjęcie ilustrujące inwestycję rzeszowskiego MPWiK na osiedlu Pobitno | fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa