Konkurs piosenki ekologicznej „Eko-tony”

Konkurs piosenki ekologicznej pn. „Eko-tony” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Rzeszowa.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie przez Uczestników piosenki ekologicznej, której tekst powinien poruszać szeroko rozumiany temat środowiska, jego ochrony, zmian klimatu czy ekologii. Nagranie można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Rynek 7 w Rzeszowie, na płycie lub innym nośniku pamięci. Dopuszcza się możliwość nagrania piosenki i przesłanie drogą internetową na adres e- mail: sr@erzeszow.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 maja 2022 roku.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród dla szkół podstawowych, z których Uczestnicy zdobyli wysokie miejsca i wyróżnienia:

1) miejsce pierwsze – nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł,
2) miejsce drugie – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł,
3) miejsce trzecie – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł.


Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr VIII/1731/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 marca 2022 roku.Grafika promująca konkurs piosenki ekologicznej EKO-TONY Załączniki: