Laboratorium Innowacji Miejskich – rola przestrzeni miejskiej Urban Lab Rzeszów w życiu miasta

“Inteligentne i zrównoważone miasta w teorii i praktyce zarządzania”. Publikacja na stronie IGSMiE PAN

Publikację pod tytułem “Inteligentne i zrównoważone miasta w teorii i praktyce zarządzania” znaleźć można już na stronie internetowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.  

Jednym z jej autorów jest Pani Małgorzata Michalska- kierownik Referatu Innowacji Społecznych Urban Lab Rzeszów.  

Temat artykułu: Laboratorium Innowacji Miejskich- rola przestrzeni miejskiej Urban Lab Rzeszów w życiu miasta. 

Poniżej krótki fragment:

Obecnie prężnie rozwijające się miasta stawiają coraz mocniejszy akcent na człowieka jako mieszkańca. Z tego względu miasto definiowane jest najczęściej jako „wspólna przestrzeń, należąca do zamieszkującej ją społeczności, mającej prawo do zagwarantowania jej warunków spełnienia politycznego, społecznego i ekologicznego, zakładając jednocześnie obowiązek solidarności” (The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City). Rozwój miasta jest związany bezpośrednio z satysfakcją jaką dostarcza miasto użytkownikom poprzez działalność społeczno-gospodarczą wykonywaną na rzecz otoczenia i jego użytkowników. Jednym z narzędzi mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miasta jest Urban Lab. Jest to instrument współpracy władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz podmiotami naukowymi, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.  

Zachęcamy do lektury!

Link do publikacji: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/ksiazki/inteligentne-i-zrownowazone-miasta-w-teorii-i-praktyce-zarzadzania/