Na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Borowej w Rzeszowie – będzie bezpieczniej

Na przejeździe kolejowym, znajdującym się przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Borowej, zamontowane zostaną rogatki. Przebudowane zostanie także samo skrzyżowanie.

To zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na niewyposażonym obecnie w rogatki przejeździe. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja projektowa inwestycji. Przetarg na wybór firmy, która tym się zajmie został już ogłoszony. Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic Warszawskiej i Borowej wraz z rozbudową przejazdu kolejowo-drogowego. Inwestycja ma objąć rozbudowę dróg o łącznej długości ok. 541 metrów, w tym dobudowę dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniu w ciągu ul. Warszawskiej oraz m.in. także rozbudowę odcinka ul. Borowej. Ponadto częścią zadania będzie także wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni części ul. Borowej, rozbudowa przejazdu kolejowo-drogowego, montaż rogatek, budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Wykonawca dokumentacji zostanie wybrany wiosną. Projekt ma być gotowy w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy.