Mobilny urzędnik dojedzie do mieszkańca. Pomoże załatwić jeszcze więcej spraw

Nie możesz samodzielnie dotrzeć do Urzędu Miasta Rzeszowa? Przyjedziemy do Ciebie!
W załatwieniu wielu spraw pomoże Ci „Mobilny Urzędnik”.

Poszerzamy katalog spraw, które rzeszowianie mogą załatwić, bez wychodzenia z domu, zapraszając do siebie pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa. Z usługi „Mobilny Urzędnik” można skorzystać bezpłatnie.

Pomoc skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa o szczególnych potrzebach, głównie seniorów oraz osób, które z powodu niepełnosprawności mają ograniczenia w poruszaniu się i nie mogą samodzielnie dotrzeć do urzędu.

Usługa polega na obsłudze spraw urzędowych na terenie Rzeszowa w miejscu zamieszkania potrzebującej osoby. Pracownik Urzędu Miasta Rzeszowa przyjmie pismo do urzędu, dostarczy potrzebne druki urzędowe, pomoże w ich wypełnieniu, przyjmie niezbędne dokumenty, a następnie zarejestruje je w urzędzie. Jeżeli sprawa tego wymaga, dostarczy także np. wydaną decyzję w prowadzonej sprawie.

W jakich sprawach pomoże Mobilny Urzędnik?

 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny
 • Mobilne biuro podawcze – przyjęcie pisma ogólnego do urzędu.
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, w tym: zgłoszenie utraty dowodu osobistego, zniszczenia lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
 • Wydanie dowodu osobistego wraz z ustaleniem kodów PIN zabezpieczających certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
 • Przyjęcie formularza zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Złożenie wniosku i wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora.
 • Złożenie wniosku i wydanie Karty Dużej Rodziny.
 • Złożenie wniosku i wydanie karty Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza.
 • Wydział Klimatu i Środowiska
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości będących własnością osób fizycznych.
 • Złożenie deklaracji dot. źródeł ciepła lub źródłach spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków”.
 • Pomoc merytoryczna w zakresie przygotowania i rozliczania wniosków o dofinasowanie w ramach programu „Czyste powietrze”.
 • Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
 • Pomoc związana z obsługą przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Pomoc w zakresie czynności związanych z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz możliwych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorców.
 • Wydział Finansowy
 • Złożenie wniosku o udzielanie ulgi podatkowej w podatkach i opłatach.
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Złożenie wniosku o zmianę imienia i nazwiska.
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Potrzebę załatwienia powyższych spraw można zgłosić na dwa sposoby:

telefonicznie dzwoniąc na Infolinię Urzędu Miasta Rzeszowa, pod numer tel. 1 77 88 99 00 (zgłoszenia może dokonać dowolna osoba np. członek rodziny lub opiekun) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do15.30.

za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając zgłoszenie  na adres: mobilny.urzednik@erzeszow.pl

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu do kontaktu.

Usługa w ramach „Mobilnego Urzędnika” realizowana jest w środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 14.00. Wizyty urzędników są umawiane na najbliższy dzień, w którym dostępny jest wolny termin. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przeddzień umówionej wizyty, mieszkaniec otrzymuje telefoniczne potwierdzenie z Urzędu Miasta Rzeszowa, z podaniem imienia i nazwiska pracownika, który będzie realizował usługę, a Mobilny Urzędnik przed rozpoczęciem obsługi wylegitymuje się.