Rzeszowskie szkoły jeszcze bardziej przyjazne osobom z niepełnosprawnością

Nowe miejsca postojowe, budowa pochylni i przebudowa tych istniejących, montaż balustrad i inne rozwiązania poprawiające dostępność dla osób niepełnosprawnych zostaną wykonane w trzech rzeszowskich szkołach w ramach projektu „Dostępna szkoła”.

– Poprawa dostępności obiektów, likwidacja barier architektonicznych w  przestrzeni miasta jest jednym z postulatów, których realizację zapowiedziałem jeszcze podczas kampanii wyborczej. I tego typu działania są realizowane sukcesywnie. Mogę tu przykładowo wymienić poszerzenie przestrzeni dla pieszych w centrum Rzeszowa, obniżanie krawężników na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych, zmiany w organizacji parkowania na ul. Słowackiego, dzięki którym zabezpieczona została przestrzeń potrzebna dla pieszych, mam z wózkami, osób z niepełnosprawnością ruchową – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. – Zmiany, ułatwienia wprowadzane są także w budynkach. Mogę tu wymienić np. budowę windy zewnętrznej w Zespole Szkół nr 2 przy al. Rejtana, która umożliwia uczniom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub uczniom czasowo niepełnosprawnym kontynuowanie nauki w szkole. Na to zadanie wykorzystaliśmy pieniądze z budżetu miasta oraz dofinansowanie, które miasto uzyskało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tę politykę świetnie wpisuje się projekt „Dostępna szkoła”, w którym nasze miasto uczestniczy – dodaje prezydent Rzeszowa. 

Projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” powstał, aby pomóc szkołom w likwidacji barier i jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. – Rzeszów zdobył grant, który umożliwi modernizację, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w trzech placówkach: Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 16 i Szkole Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi – informuje Konrad Fijołek.

Wartość całkowita projektu, który będzie realizowany w trzech rzeszowskich szkołach to ponad 1,4 mln zł, z czego nieco ponad 1,18 mln zł to zdobyty przez miasto grant z funduszy Unii Europejskiej a 71,5 tys. zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Trwa już przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Zakres prac w trzech rzeszowskich szkołach obejmie m.in. znakowanie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz budowę nowych, montaż dodatkowego oświetlenia dojść do budynków, przebudowę i budowę pochylni i balustrad, przebudowę schodów, remont i przebudowę toalet. Inwestycje mają być gotowe latem przyszłego roku.

Szkoła Podstawowa nr 30 fot. archiwum