MPEC korzysta z funduszy unijnych – budowa oraz modernizacja sieci, nowe węzły cieplne

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie jest jednym z najaktywniejszych przedsiębiorstw w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych w Rzeszowie. Od 2017 roku MPEC uzyskał na inwestycje ponad 38 milionów złotych dotacji unijnych i czeka na kolejne programy w nowej perspektywie. Myśli m. in. o dofinansowaniu budowy inteligentnego systemu ciepłowniczego w ramach koncepcji miasta inteligentnego Smart City.
 
– Unijne dotacje służą nie tylko poprawie stanu sieci ciepłowniczej oraz węzłów ciepłowniczych. Nasz MPEC angażuje się także w rozbudowę odnawialnych źródeł energii – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. Na siedmiu budynkach należących do spółki zainstalowano panele fotowoltaiczne. W minionym roku instalacje wyprodukowały około 60 MWh energii. Dzięki tej ilości energii do atmosfery nie zostało wyemitowanych 45 ton dwutlenku węgla w ciągu roku. Budowa instalacji fotowoltaicznych była dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 230 tysięcy złotych.

– Ale nie tylko dzięki OZE ograniczamy niską emisję do atmosfery – mówi Anna Szczygieł, kierownik sekcji pozyskiwania funduszy w rzeszowskim MPEC. – Fundusze unijne przede wszystkim pozwalają nam na realizowanie innych projektów, w których aspekt ekologiczny ma szczególne miejsce – dodaje Anna Szczygieł. I uzasadnia: – Dzięki realizacji projektów polegających na modernizacji sieci czy likwidacji węzłów grupowych znacząco wpływamy na zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie redukujmy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. W tym oczywiście dwutlenku węgla, pyłów i innych zanieczyszczeń.

Dzięki unijnym dotacjom odnawiane są m. in. stare awaryjne ciepłociągi. Zastępują je nowoczesne sieci cieplne wykonane z rur preizolowanych o znacznie lepszych parametrach izolacyjnych i dzięki temu ograniczone zostają straty ciepła podczas jego przesyłania. MPEC zdobywa nowych kolejnych odbiorców oferując ciepło systemowe dla nowych osiedli. – Ciepło dochodzi nawet do osiedli oddalonych od centrum miasta. Inwestycje realizowane ze wsparciem unijnym pozwalają na zwiększenie niezawodności całego systemu ciepłowniczego miasta Rzeszowa. Ma to kluczowe znaczenie dla klientów MPEC. Niezawodność dostaw oznacza bowiem poczucie bezpieczeństwa. Mieszkaniec miasta może mieć pewność, że ciepło do niego dotrze, zarówno w sezonie grzewczym jak i poza nim, gdy ciepło systemowe dostarczane jest głównie dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej – tłumaczy Anna Szczygieł. Wylicza, że w czasie ostatnich 13 lat kiedy MPEC korzysta z funduszy unijnych w realizacji projektów wybudowano i zmodernizowano łącznie 37 kilometrów sieci ciepłowniczej. Zamontowano 81 indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach na terenie Rzeszowa. Emisję gazów cieplarnianych do atmosfery zmniejszono o ponad 8000 ton dwutlenku węgla oraz emisje pyłów o 3,45 ton rocznie.

Obecnie rzeszowski MPEC realizuje trzy projekty, które współfinansowane są ze środków unijnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To program: Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych, którego wartość brutto to blisko 22 miliony 340 tysięcy złotych. Na ten program MPEC uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 8 milionów zł. Realizacja projektu zakończy się w 2023 roku.

Kolejny realizowany projekt to Budowa Nowych Sieci, Przyłączy i Węzłów do Nowych Obiektów. Jego wartość to ponad 26 milionów 800 tysięcy złotych, a dofinansowanie to 12 milionów 120 tysięcy złotych. Termin realizacji to koniec 2022 roku. Realizowana do 2023 roku Likwidacja Węzłów Grupowych na Terenie Miasta Rzeszowa jest warta ponad 10 milionów 550 tysięcy zł, a dofinansowanie wynosi ponad 7 milionów 341 tysięcy złotych.

– Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w okresie lat 2008 – 2022 pozyskaliśmy środki finansowe z programów unijnych zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych, ze wszystkich, które dotyczyły ciepłownictwa i w których nasze przedsiębiorstwo mogło uczestniczyć – mówi Dariusz Kotowicz, Prezes Zarządu MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. i dodaje, że historia funduszy europejskich w MPEC Rzeszów sięga roku 2008. Wtedy to, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZZPORR 2004-2006) podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego Rzeszowa. W ciągu dwóch lat realizacji projektu zmodernizowano łącznie 2,92 km sieci ciepłowniczej, w rejonach Osiedli: Gen. Władysława Andersa, Kr. Augusta, Śródmieście oraz w okolicach ówczesnej Elektrociepłowni WSK. Wówczas wpłynął pierwszy milion złotych dofinansowania.

Podczas perspektywy finansowej 2007-2013 MPEC podpisał dwie umowy na dofinansowanie dla projektów, polegających na modernizacji (przebudowie) sieci ciepłowniczej miasta Rzeszowa. Skorzystano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekty były realizowane w latach 2010-2015. Przebudowano sieci ciepłownicze o długości 6,88 km. Inwestycje prowadzono na osiedlach: Baranówka, Dąbrowskiego, Gen. Władysława Andersa, Kmity, Staroniwa, Śródmieście, 1000 –lecia. Kwota pozyskanej dotacji to ponad 13 milionów złotych. W latach 2016-2017 MPEC współpracował z Urzędem Miasta Rzeszowa przy likwidacji palenisk węglowych w kilku budynkach w centrum miasta Rzeszowa. W ramach programu KAWKA 2 likwidowano źródła niskiej emisji. MPEC zamontował węzły cieplne i podprowadził przyłącza cieplne do trzech kamienic. W tym przypadku kwota dofinansowania wypłacona przez WFOŚiGW wyniosła około 100 tys. złotych.

W 2017 roku MPEC podpisał cztery umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dwie umowy były związane z przebudową sieci ciepłowniczej, jedna związana była z likwidacją grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych, a ostatnia z umów dotyczyła budowy nowych przyłączy i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzłów cieplnych w nowych budynkach. Zakres prac dotyczył niemal całego Rzeszowa od Śródmieścia czy Osiedla Baranówka po nowo zasiedlane tereny w Przybyszówce i Załężu. Budżet tych czterech projektów wynosił 81 milionów złotych, a umowne dofinansowanie łącznie ponad 30 milionów złotych. Z końcem 2021 r. zakończono realizację dwóch spośród czterech projektów, w wyniku których przebudowano kolejne 11,45 km sieci ciepłowniczej i zamontowano 13 indywidulanych węzłów cieplnych w budynkach, które przestały być zasilane z grupowych węzłów cieplnych zlokalizowanych na Osiedlu Baranówka IV. Z umów podpisanych w 2017 roku pozostają w realizacji jeszcze dwie, których zakończenie powinno nastąpić do końca bieżącego roku. Dla tych projektów wg stanu na koniec 2021 roku już wybudowano i zmodernizowano odcinki sieci ciepłowniczej na łącznej długości: 15,53 km oraz zamontowano indywidualne węzły cieplne aż w 50 budynkach. W roku 2019 r. w ramach dodatkowego konkursu organizowanego przez NFOŚiGW w Warszawie, podpisano kolejną umowę dotyczącą likwidacji węzłów grupowych na terenie Rzeszowa. Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 planowane jest na kwotę 7,3 miliona złotych, a budżet projektu wynosi: 10,5 miliona złotych. Projekt jest realizowany na osiedlach Nowe Miasto i Krakowska Południe. Zakończenie realizacji planowane jest na koniec bieżącego roku.
 
Przy realizacji projektów rzeszowski MPEC korzysta głównie z własnych zasobów. Nie tylko kadrowych, ale także sprzętowych. To wyróżnia firmę w skali kraju. – Tylko te inwestycje, które z powodu napiętego harmonogramu prac w okresie inwestycyjno-remontowym nie mogą być wykonane przez naszych pracowników są zlecane wykonawcom zewnętrznym. To pomaga zachować stabilność zatrudnienia oraz powoduje, że nasze projekty nie są obarczone zagrożeniem związanym z zachowaniem terminowości realizacji poszczególnych kontraktów, dostępnością wykwalifikowanych pracowników czy też bardzo długimi procesami przetargowymi związanymi z wyborem odpowiedniego wykonawcy – informuje Dariusz Kotowicz W MPEC-u podkreślają, że niecierpliwie czekają na kolejne programy unijne w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027 i ogłoszenia nowych naborów w konkursach. Tym razem obok projektów związanych z budową, modernizacją sieci ciepłowniczej, likwidacją wymiennikowni grupowych MPEC chce także postawić na bardziej innowacyjne i rozwojowe projekty. Chodzi między innymi o możliwość dofinansowania do budowy inteligentnego systemu ciepłowniczego, który wpisze się w koncepcję miasta inteligentnego wg tzw. modelu smart city.