Na ulicy Wyspiańskiego będzie szerzej i bezpieczniej

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się przebudowa kolejnego odcinka ulicy Wyspiańskiego. To wąski fragment pomiędzy dojazdem do ronda im. Tomasza Stańki, a przebudowanym wcześniej odcinkiem biegnącym w kierunku ulicy Strzelniczej.

W poprzednim etapie Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zmodernizował część ulicy Wyspiańskiego w tym rejonie. Droga została poszerzona, przykryto biegnący wzdłuż niej rów i wybudowano chodnik. Powstał także dodatkowy odcinek prowadzący do osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Tadeusza Hejdy i Krajobrazowej.

Ostatni etap, który rozpocznie się niebawem zakłada przebudowę 134-metrowego odcinka, który doprowadzi od przebudowanego wcześniej fragmentu, do zjazdu na rondo im. Tomasza Stańki oraz wjazdu na stację paliw i parking hipermarketu Bi1.

Jezdnia zostanie tu poszerzona do 6 metrów, dzięki czemu zmieszczą się dwa pasy ruchu. Wzdłuż ulicy powstanie chodnik, wody opadowe z rowów przejmie tu nowa kanalizacja deszczowa. Częścią zadania jest także budowa nowego oświetlenia ulicy oraz przekładki i zabezpieczenie sieci podziemnych. Ważnym elementem inwestycji będzie wymiana gruntu, którego nośność jest w tym miejscu zbyt słaba.

Koszt inwestycji to 1,73 mln zł. Wykonawca ma czas na jej realizację do kwietnia przyszłego roku.

odcinek drogi ul. Wyspańskiego w Rzeszowie,fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa