Nabór kandydatów do Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Rzeszowa prowadzi nabór kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada jest organem konsultacyjnym i doradczym Prezydenta Miasta Rzeszowa, składa się z 10 osób, w tym m.in 6 przedstawicieli NGO, zaś jej kadencja trwa 3 lata.

Szczegóły dotyczące naboru: link