W Rzeszowie powstanie trzeci punkt zbiórki odpadów

W rejonie ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty ma powstać trzeci w mieście Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podczas najbliższej sesji radni mają podjąć uchwałę, która pozwoli pozyskać na ten cel działki.

Tereny o powierzchni około 2,5 ha leżą w rejonie drogi łączącej ulicę Podkarpacką z drogą ekspresową S19. Są własnością Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Miasto Rzeszowa chce je pozyskać nieodpłatnie.

Obecnie w Rzeszowie działają dwa takie punkty – przy ul. Ciepłowniczej i al. Sikorskiego. Rocznie przyjmuje się w nich około 10 tysięcy ton odpadów. Mieszkańcy przywożą tu śmieci, których nie można wyrzucać bezpośrednio do kubłów na osiedlach.

– To m.in. meble, zużyty sprzęt elektroniczny, pozostałości po budowach, czy przeterminowane lekarstwa albo farby. Olbrzymią część stanowią odpady zielone, głównie po koszeniu trawników. Wykorzystujemy je do produkcji kompostu. Z pozostałych odpadów odzyskujemy natomiast surowce wtórne. To, co nie nadaje się do powtórnego wykorzystania i przetworzenia trafia do spalarni – tłumaczy Sławomir Progorowicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie.     

Nowy punkt ma powstać po lewej stronie Wisłoka (pozostałe dwa funkcjonują na prawym brzegu rzeki). Ma to ułatwić dostęp do niego dla mieszkańców zachodniej części miasta. Poza infrastrukturą do selekcji i składowania odpadów zaplanowano tu także ścieżkę edukacyjną, która będzie służyła m.in. uczniom i przedszkolakom z Rzeszowa. W ten sposób miasto chce uczyć zasad recyklingu i wyjaśniać, dlaczego w dzisiejszych czasach jest on tak istotny.