Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Rzeszów w 2024 r.

W terminie od 11 marca 2024 r. do 25 marca 2024 r. odbędzie się nabór wniosków, o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Rzeszów.

Dotacją objęte są koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów na składowisku.

Formularz wniosku o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest jest dostępny w Wydziale Klimatu i Środowiska oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Ponadto formularze wniosków również można pobrać:

wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest

wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Klauzula informacyjna RODO

Wnioski należy składać w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pok. Nr 4 w dniach pon., wt., czw., pt. w godz. 7.30-15.30, w środy w godz. 7.30-17.00.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. 17/875-41-83 oraz 17/875-41-86.

Plakat informacyjny

Załączniki: