Nowa droga połączy dwa duże rzeszowskie osiedla

Droga łączyć będzie ulicę Wołyńską na osiedlu Kotuli z ulicą Potokową na osiedlu Staroniwa. Przetarg na wybór firmy, która zadanie zrealizuje, został już ogłoszony.

W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie droga o długości ponad 700 metrów. Ma ona mieć 7 metrów szerokości. Przy drodze powstaną chodniki o szerokości 2,5 metra oraz ścieżka rowerowa. Częścią tego zadania będzie także budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej. Dodatkowo wykonany zostanie zbiornik retencyjny na ul. Potokowej.

Przetarg już trwa. Otwarcie ofert zostało zaplanowane na 22 maja. Wybrany wykonawca na budowę drogi łączącej Wołyńską z Potokową będzie miał 16 miesięcy od daty podpisania umowy

odcinek drogi na ul. Wołyńskiej w Rzeszowie, fot. Bartosz Gubernat,