Współpraca miasta i organizacji pozarządowych

Współpraca miasta i organizacji pozarządowych to jeden z priorytetów prezydenta Konrada Fijołka. 10 organizacji pozarządowych odebrało podpisane dzisiaj umowy, na mocy których miasto dofinansuje ich działania kwotą niemal 175 tys. złotych. Działania skierowane będą do ponad 1700 osób.

Współdziałanie organizacji pozarządowych i miasta, tym razem dotyczy dwóch zadań publicznych. Pierwsze, to wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu. Drugie, to wspieranie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych.

To działania z korzyścią dla wszystkich. Miasto może dofinansować projekty i inicjatywy które są ważne i potrzebne dla społeczności lokalnej, aby żyło jej się lepiej, a organizacje pozarządowe mogą w ten sposób zrealizować swoje cele i działania i skupić się na faktycznej pomocy, a nie na pozyskiwaniu środków. I co najważniejsze, dzięki tym projektom, z pomocy skorzysta ponad 1700 rzeszowian.

– To bardzo ważne i cenne dla miasta, że organizacje tak mocno angażują się w pomoc i działanie na rzecz mieszkańców. I to organizacje działające w bardzo różnych tematach. Jestem pewien, że razem możemy zrobić jeszcze więcej, a tych pól do zagospodarowania jest z pewnością jeszcze wiele. Chcemy być waszym partnerem w różnego rodzaju projektach, bo ta współpraca myślę, że układa nam się bardzo dobrze – powiedział  Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Wartość przekazanych dzisiaj 13 umów dla 10 podmiotów to niemal 175 tysięcy złotych.

Dotyczą działań integrujących dzieci z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością, poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów, zajęć muzycznych, informatycznych, psychologicznych, także organizowania spotkań dla seniorów, osób ubogich, czy bezdomnych, różnego rodzaju terapii i spotkań okazjonalnych.

Wśród organizacji pomocowych, których działania dofinansuje miasto są m.in. Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona, Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę” czy Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Załączamy pełną listę organizacji pożytku publicznego i dofinansowanych projektów.

Załączniki: