Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 342/9/2023 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 342/9/2023 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 342/9/2023 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 19.02.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 342/9/2023 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie oraz o możliwości składania wniosków w terminie do dnia 11 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia:  https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3516-aktualnosci/94160-obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-nr-34292023-na-osiedlu-pogwizdow-nowy-w-rzeszowie-oraz-o-przystapieniu-do-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.html