Od 1 lutego złożysz wniosek o „800+” na nowy okres świadczeniowy. Dowiedz się więcej

1 lutego br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Rodzina 800+ na nowy okres świadczeniowy. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze? Gdzie i jak złożyć wniosek? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Wnioski w ramach programu „Rodzina 800+” na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku można składać już od 1 lutego br. Warto zrobić to bez zwłoki: złożenie wniosku do 30 kwietnia oznacza zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

W jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o świadczenie wychowawcze, przez Internet można złożyć przez:

  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • platformę PUE ZUS lub aplikację mZUS
  • bankowość elektroniczną.

W jakim czasie należy złożyć wniosek o świadczenie na nowonarodzone dziecko?

Rodzice mają 3 miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie wychowawcze, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Kto może skorzystać z programu Rodzina 800+?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu “Rodzina 800 +” przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia.

O świadczenie to mogą ubiegać się rodzice (matka lub ojciec) oraz opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie wychowawcze przysługuje również opiekunowi prawnemu dziecka oraz w niektórych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

O świadczenie wychowawcze 800+ mogą ubiegać się także rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Czy  świadczenie  wychowawcze  jest  przyznawane  w  oparciu o kryterium  dochodowe?

Prawo do świadczenia wychowawczego jest niezależne od dochodów rodziny, jest wolne od egzekucji i nie podlega opodatkowaniu.

Skąd będzie wiadomo, że ZUS rozpatrzył wniosek rodzica i przyznał świadczenie wychowawcze na nowy okres?

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego będzie prowadzone przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi osoba znajdzie na swoim profilu na PUE ZUS. Przyznanie przez ZUS  świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Ważne terminy!Złożenie wniosku do 30 kwietnia danego roku oznacza przyznanie oraz wypłatę przyznanego świadczenia (za czerwiec) najpóźniej do 30 czerwca tego roku.W przypadku wniosków złożonych w okresie 1 maja – 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie 1 czerwca – 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.Ważne: Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie, tj. po 30 czerwca, to prawo do świadczenia wychowawczego zostanie jej ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone za cały okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.