Odpowiedzialni za przyszłość

Wartościowe informacje warto przekazywać dalej!

Realizujemy projekt pod nazwą „Odpowiedzialni za przyszłość”, dofinansowany ze środków UE.

Na pewno w Waszym otoczeniu jest ktoś, komu warto o tym powiedzieć!

Najważniejsze informacje:

Ile to kosztuje?–  udział jest bezpłatny
Kiedy realizujemy projekt?–  od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.
Kto może wziąć udział w projekcie?– osoba w wieku 18-25 lat, – która mieszka w województwie podkarpackim, – jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną lub niezarejestrowaną), – nie ma kwalifikacji zawodowych lub ma niskie kwalifikacje zawodowe lub ma zawód/kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy i po skończeniu nauki może mieć kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia lub ma poziom wykształcenia ISCED 1 (dopuszcza się uczestników z nieukończonym poziomem ISCED 1).
Co otrzyma uczestnik projektu?– indywidualne poradnictwo zawodowe, –  specjalistyczne wsparcie szkoleniowe: o   szkolenie z umiejętności cyfrowych, o   szkolenie z przedsiębiorczości, o   kursy umiejętności zawodowych, o   kurs prawa jazdy, o   3 miesięczne płatne staże zawodowe, –  materiały edukacyjne, –  certyfikat ukończenia, –  wyżywienie podczas szkoleń grupowych, –  darmowy dojazd na zajęcia, –  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, –  stypendium szkoleniowe.

Szczegóły i dokumenty można pobrać ze strony: https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/podkarpackie/projekty-podkarpackiej-wk/odpowiedzialni-za-przyszlosc-main

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie realizuje projekt nr FEPK.07.02-IP.01-0001/23 pn. „Odpowiedzialni za przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+. Wartość projektu: 6 236 897,71 zł Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 5 301 363,05 zł